23948sdkhjf

Betongbranschen når delmål – halverat klimatutsläpp

För fem år sedan lanserade betongbranschen en färdplan med målet att senast 2023 halvera klimatpåverkan för betong till husbyggnation, och nu är målet uppfyllt.

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. En av de färdplanerna är Betongbranschens med syfte att visa hur betongbranschen kan erbjuda klimatneutral betong 2030.

I branschens färdplan från 2018 var målet att senast 2023 halvera klimatpåverkan för betong till husbyggnation, och nu är målet uppfyllt.

För att nå målet med klimatneutral betong 2030 är behövs det att cementfabriken i Slite når sitt mål att producera cement med nettonollutsläpp av växthusgaser till 2030, enligt färdplanen.

”Betongbranschen arbetar målinriktat, men därutöver har politiker, byggföretag, myndigheter och andra aktörer även ett stort ansvar; att på olika sätt främja utveckling av långsiktigt hållbara byggmaterial och dess efterfrågan. Vissa beställare, entreprenörer och andra aktörer i värdekedjan med höga klimatambitioner ligger redan i framkant. De bygger idag en del av sin framtida konkurrenskraft på lösningar som betongbranschen tillhandahåller. Många har ännu inte gjort denna förflyttning och branschen har därför gjort stora insatser för att utveckla produktutbudet och sprida kunskaper om klimatförbättrad betong. För det ska vara lätt att göra rätt.”, skriver de i rapporten.

Nu blickar betongbranschen framåt inför sina nästkommande mål, att 2030 ska det finnas klimatneutral betong på marknaden och att all betong ska vara klimatneutral år 2045.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063