23948sdkhjf

Så ska tillgången på sprängmedel strypas

Regeringen skyndar på arbetet för att få fram ett nationellt tillståndsregister och sätter myndigheterna i arbete för att förhindra illegala sprängningar.

Sprängdåden har varit många på sistone, de kriminella har satt skräck i samhället och de sprängmedel som används kommer ofta från byggarbetsplatser av olika slag.

Frågan om hur man kan förhindra att sprängmedel hamnar i orätta händer har dryftats länge och nu vidtar regeringen ytterligare åtgärder; målet är att strypa de kriminellas tillgång till explosiva varor.

Regeringen tog nyligen två beslut som ska leda till att sprängmedel inte hamnar i fel händer: 1: ett antal myndigheter ska jobba intensivare för att förebygga och förhindra illegala sprängningar 2: frågan om ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor ska tas fram och finnas på plats redan nästa sommar.

Det första beslutet innebär att de myndigheter som ingår i nationellt forum för sprängämnessäkerhet ska ”driva på, intensifiera och utveckla arbetet med att förebygga och förhindra illegala sprängningar.”

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska samordna arbetet som, enligt regeringen, går ut på att man ska:

  • Vidta åtgärder för att stärka efterlevnaden av befintliga regelverk
  • Föreslå åtgärder för att förhindra illegal hantering av sprängämnen.
  • definiera sårbarheter som gör att sprängämnen riskerar att hamna i kriminella händer och vidta skyndsamma åtgärder för att hindra detta.
  • Bedöma möjliga metoder för märkning av sprängämnen
  • Stärka samarbetet med kommunerna och relevanta aktörer inom berörda branscher
  • Stärka det internationella samarbetet på området

Tanken är att en delredovisning ska lämnas senast den 12 januari 2024. Slutredovisningen ska finnas på plats senast den 1 oktober 2024.

Det andra beslutet innebär att regeringen ska hantera de författningsändringar som krävs för att få ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor på plats i ett ”snabbspår”.

Ett register anses vara ett viktigt verktyg för att stoppa den illegala hanteringen, det ska visa vilka sprängämnen som finns och motverka att de kommer på vift.

Målet uppges vara att ett tillståndregister ska vara på plats den 1 juli 2024.

Vad säger sprängarna om detta? Läs vår stora intervju med Bergsprängningsentreprenörernas vd här.

Nationellt forum för sprängämnessäkerhet

I maj 2020 fick MSB uppdraget att inrätta och ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet

I forumet ingår, förutom MSB, även Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Jordbruksverket, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket. Även Sveriges Kommuner och Regioner skulle erbjudas möjlighet att delta i forumet.

Tanken var att det nationella forumet ska verka för att öka sprängämnessäkerheten genom att bidra till och stimulera erfarenhetsåterföring samt kunskaps­utveckling inom området.

Forumet ska också verka för att en bred samverkan inom sprängämnessäkerhetsområdet främjas och utvecklas, till exempel genom att minst en gång per år föra dialog och inhämta synpunkter från berörda branschorganisationer.

En gång om året ska forumet redovisa sitt arbete och vilken effekt det fått eller förväntas få, för justitiedepartementet.

Källa: Regeringen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078