23948sdkhjf

Ny strategi ska öka återanvändningen av byggmassor

En cirkulär masshantering ska reducera klimatbelastningen, sänka byggkostnaderna och minska trycket på vägarna. Det hoppas man i alla fall i Stockholm.

Det byggs mycket i Stockholms län, både bostäder och infrastruktur. Cirka 19 miljoner ton berg- och jordmassor går åt till detta varje år, projekten genererar också mycket material - cirka 16 miljoner ton massor.

Större delen av dessa återanvänds dock inte, de körs bort och det bryts i stället nya massor för att försörja projekten med material.

Länsstyrelsen, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad vill bryta detta beteende och öka återanvändningen av massor. De har därför tagit fram en gemensam strategi för hantering av massor.

Huvudsyftet uppges vara att skapa förutsättningar för en mer resurseffektiv och klimatsmart hantering av berg- och jordmassor i länet och att åstadkomma en regional samsyn kring de problem och lösningar som finns.

Tanken är att detta ska leda till minskad miljö- och klimatpåverkan, tryggad materialförsörjning i länet, minskad uppkomst av avfall som kräver transporter och deponikapacitet samt minskade byggkostnader.

– Det är viktigt att ha en samsyn i länet om hur vi kan arbeta för att ta tillvara de berg- och jordmassor som kommer från många av länets bygg- och infrastrukturprojekt. Genom arbetet med strategin har vi samlats kring gemensamma målsättningar som grund för att ta fram lösningar för en ökad cirkuläritet och resurseffektivitet, säger Åsa Ryding, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Stockholm.

Det krävs också konkreta åtgärder, till exempel väl placerade platser för lokal återanvändning.

Beställarna måste också ställa större krav på återanvänt material så att marknaden för cirkulära produkter kommer igång.

– Nästa steg i arbetet är att ha en fortsatt dialog med länets kommuner och branschen. De är nyckelaktörer och det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att utveckla åtgärderna, säger Åsa Ryding.

Målen i masshanteringsstrategin ska följas upp varje år och strategin i sin helhet ska följas upp vart fjärde år.

Läs gärna mer här hur Stockholms stad använder bergmaterial från tunnelbanebygget när Norra Djurgårdsstaden växer fram. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078