23948sdkhjf

Byggföretagen oroas över nytt förslag

Byggföretagen varnar för att ett nytt EU-förslag kan försvåra den gröna svenska omställningen.

Det pågår en grön omställning med fokus på elektrifiering, energiproduktion och en fossilfri nyindustrialisering i stora delar av Sverige, vilket innebär att mark tas i anspråk för
exploatering. EU-kommissionens förslag om direktiv för övervakning av all markanvändning riskerar att få mycket negativa konsekvenser på samhällsbyggandet, skriver Byggföretagen i ett remissvar.

– Byggföretagen anser att hälsosam mark är en förutsättning för ett uthålligt samhällsbyggande. God markhälsa tryggar livsmedelsförsörjningen och stärker biologisk mångfald. Men lagstiftningen måste utgå från effektiva och ändamålsenliga åtgärder. Nuvarande förslag tar varken hänsyn till regionala eller nationella förutsättningar, säger Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert på Byggföretagen. Hon säger att Byggföretagen är mycket oroade över förslaget. 

Även om Byggföretagen är positiva till att markhälsan ska stärkas inom EU, menar de att det finns brist på flexibilitet och hänsyn till nationella förutsättningar. Enligt Emma Bonnevier är det viktigt att påminna om att Sverige i ett europeiskt perspektiv är exceptionellt grönt:

– Den bebyggda marken utgör endast tre procent av Sveriges landyta. Helt i onödan riskerar direktivets utformning att fördyra och försena den gröna omställningen, inte minst i våra tillväxtregioner.

Förslaget till direktiv gäller för all mark och alla markanvändningar inom EU och har som ambition att täppa till de luckor som identifierats i befintlig lagstiftning avseende markskydd. 

Förslaget innehåller en skyldighet för medlemsstater att skapa nationella markdistrikt och etablera ett övervakningssystem för markhälsa. Genom övervakningssystemet ska medlemsstaterna regelbundet mäta och följa upp tillståndet för jordarna.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062