23948sdkhjf

Tvättade rester direkt till betongfabriken

Swerock har en ny lösning på hur avbaningsmassor ska kunna förvandlas till högkvalitativ betongsand - en helt ny anläggning har byggts i skånska Blentarp.

En ny 400 kvadratmeter stor moräntvätt ska, enligt Swerock, göra det möjligt att bli självförsörjande på högkvalitativ betongsand till två av företagets närliggande betongfabriker. 

Moräntvätten matas med täktens avbaningsmassor, alltså massor som måste tas bort för att komma ner till själva berget som ska utvinnas. 

Det är ett material som innehåller allt från lerpartiklar till större stenblock och som tidigare inte haft något särskilt användningsområde – det vill säga fram tills nu.

Genom att tvätta och sortera avbaningsmassorna skapar Swerock nya produkter till bygg- och anläggningsprojekt. 

En produkt som kommer ut från moräntvätten blir 0/2-sand (betongsand), det vill säga partiklar med en storlek upp till två millimeter. Det är en viktig beståndsdel inom betongproduktion och ersätter den naturgrus som tidigare har importerats från Danmark.

- För Swerocks del är det en stor fördel att kunna använda våra egna resurser till vår betongtillverkning istället för att importera. Tack vare det kan vi bättre anpassa produktionen efter kundens behov. Det blir dessutom en lägre klimatpåverkan när man minskar transporterna med fartyg och lastbil från grannlandet, säger Jonas Engdahl, arbetschef på Swerock.

Förutom betongsand produceras det även material för halkstopp på cykelbanor och makadam till dräneringsändamål genom moräntvätten. Allt förädlas från överskottsmaterial.

I Blentarp finns de bästa förutsättningarna där massorna och tvätten ligger väldigt nära varandra. Vi har nu testat och utvärderat moräntvätten och är på god väg att skapa en produkt som håller kvalitetskraven. Peter Wernerheim, platschef på Swerock

Moräntvätten har kapacitet att producera upp till 300 ton per timme. Det vatten som används i tvätten återanvänds till stor del och cirkuleras runt genom en sedimenteringsanläggning.

Betongsanden från Blentarp används i produktionen vid Swerocks betongfabriker i Ystad och Malmö. Själva betongen används sedan till att bygga allt från hus till broar.

Kommentera en artikel (2)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11