23948sdkhjf

Peab och Göteborgs hamn framtidssäkrar kustkaj

I ett omfattande samarbetsavtal har Peab fått i uppdrag att leda förstudien, projekteringen och planeringen av Kustkaj 2.0 vid Energihamnen i Göteborg, Skandinaviens största hamn.

Projektet Kustkaj 2.0, beläget vid Energihamnen i Göteborg, omfattar en omfattande ombyggnad och förbättring av befintlig infrastruktur för hantering av flytande energiprodukter. Uppdraget som Peab nu axlar inbegriper initiala faser av förstudie, projektering samt detaljerad planering av detta komplexa infrastrukturprojekt.

Mattias Emanuelsson, biträdande regionchef på Peab, uttrycker företagets stolthet över att vara en del av detta viktiga utvecklingsarbete.

Vår lokala närvaro och breda expertis i Göteborg ger oss unika förutsättningar att möta de tekniska utmaningarna och bidra till ett framgångsrikt genomförande av projektet. Mattias Emanuelsson

Projektets design innehåller geotekniska förbättringar, ny grundläggning samt rivning och nybyggnad av en 300 meter lång kaj. Det inkluderar även uppdateringar i processlayout och utrustning, vilket är avgörande för att effektivisera och modernisera lastnings- och lossningsprocesserna för energiprodukter.

Erik Hallgren, infrastrukturchef på Göteborgs Hamn AB, betonar Kustkaj 2.0:s roll i hamnens långsiktiga vision.

– Detta projekt är inte bara en reinvestering i vår infrastruktur utan också en strategisk satsning för att stödja samhällets övergång till förnybara energikällor.

Både Peab och Göteborgs Hamn AB betonar vikten av att projektet genomsyras av hållbarhetsaspekter för att minimera miljöpåverkan och uppnå gemensamma miljömål.

Förstudien och förprojekteringen av Kustkaj 2.0 är planerad att starta under det fjärde kvartalet 2023, med byggnadsarbeten som väntas påbörjas i början av 2026 och fortgå till tidigt 2031.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094