23948sdkhjf

”Detta är ett komplext projekt”

Flera tekniska utmaningar väntar när förstärkningen av Skandiahamnen i Göteborg nu drar igång.

Skandiahamnen måste rustas upp för att kunna ta emot större containerföretag och uppdraget är indelat i två delar.

Den ena delen ska NCC sköta, företaget har fått Göteborgs hamns uppdrag att bygga om kajen med ny frontspont, utföra omfattande pålningsarbeten samt installera en ny kranbalk och nya system för el, vatten och dagvatten.

Enligt NCC är flera av momenten tekniskt utmanande, till exempel undervattensgjutning och avancerad grundläggning i det befintliga hamnområdet. Hamnen ska dessutom vara i drift under arbetets gång.

– Detta är ett komplext projekt, men genom att NCC involverades redan i planeringsskedet har vi kunnat lösa många utmaningar och skapat goda förutsättningar för ett effektivt arbete, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Enligt NCC påbörjades planeringen och projekteringen 2020, byggstart ska ske omgående och det hela ska vara klart första kvartalet 2028.

– Under cirka tre år har vi nu gemensamt i partnering färdigställt detaljprojekteringen för projektet Skandiaporten och är redo för nästa fas, säger Jan Andersson, projektledare Skandiaporten, Göteborgs Hamn AB.

Sjöfartsverket hanterar den andra delen av uppdraget, som bland annat omfattar muddring och fördjupning av farleden.

Det arbetet har under en tid inväntat ett EU-beslut om statsstöd. Beslutet ska nu vara fattat och produktionsfasen ska därmed kunna påbörjas.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125