23948sdkhjf

Förlust för JM

2023 blev ett svagt år för JM, med vd har hopp om 2024.

Rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 minskade till en förlust på 90 miljoner kronor, jämfört med en vinst på 767 miljoner kronor föregående år.

– Hög inflation och höga marknadsräntor tillsammans med oro i omvärlden bidrar till att kunder avvaktar med att köpa ny bostad. Till följd av den svagare bostadsmarknaden har extern marknadsvärdering indikerat ett nedskrivningsbehov i ett fåtal specifika exploaterings- och projektfastigheter. Vi har som en följd gjort en nedskrivning i kvartalet, kommenterar Johan Skoglund i ett pressmeddelande. 

Nedskrivningen av ett fåtal specifika exploaterings- och projektfastigheter har belastat kvartalets resultat. Samtidigt ökade antalet sålda bostäder under det fjärde kvartalet.

– Vår fina portfölj med exploateringsfastigheter är en styrka som möjliggör produktionsstarter även på en svagare marknad och produktionsstarterna ökade jämfört med de tidigare kvartalen under året, säger Johan Skoglund.

JM resultat fjärde kvartalet 2023

»Intäkterna uppgick till 3 407 mkr (5 152).
»Rörelseresultatet minskade till −90 mkr (767) och belastades av nedskrivningar i exploaterings- och projektfastigheter om −258 mkr (–).
»Rörelsemarginalen minskade till −2,6 procent (14,9).
»Resultatet före skatt minskade till −113 mkr (746) och resultatet efter skatt minskade till −137 mkr (593).
»Resultat per aktie uppgick till −2,10 kronor (9,00).
»Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 404 mkr (354).
»Antal sålda bostäder ökade till 773 (462) och produktionsstarterna minskade till 740 (898).
»Enligt IFRS uppgick intäkterna till 3 441 mkr (5 578) och resultat per aktie till −0,50 kronor(11,40)

Källa: JM

Summeringen av helåret 2023 präglas av en försvagad köpkraft hos konsumenterna. Föräljningen av bostäder minskade till 1 901 jämfört med 2 659 året innan.

Rörelseresultatet enligt segmentsredovisningen minskade till 732 miljoner kronor, jämfört med 2 064 miljoner kronor 2022. Rörelsemarginalen minskade till 5,3 procent, främst till följd av genomförda prissänkningar i pågående projekt, ökade kostnader i pågående produktion och nedskrivningar i exploateringsfastigheter och projektfastigheter.

Johan Skoglund ser ljusglimtar inför 2024, vilket också blir året då han går i pension.

JM resultat januari - december 2023

»Intäkterna uppgick till 13 851 mkr (16 385).
»Rörelseresultatet minskade till 732 mkr (2 064) och belastades av nedskrivningar i exploaterings- och projektfastigheter om −258 mkr (–). Rörelsemarginalen minskade till 5,3 procent (12,6).
»Resultatet före skatt minskade till 632 mkr (1 994) och resultatet efter skatt minskade till 433 mkr (1 575).
»Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 5,0 procent (17,9).
»Resultat per aktie uppgick till 6,70 kronor (23,40).
»Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till −48 mkr (−261).
»Antal sålda bostäder minskade till 1 901 (2 659) och produktionsstarter minskade till 1 609 (3 113).
»Enligt IFRS uppgick intäkterna till 15 969 mkr (14 577) och resultat per aktie till 16,00 kronor (22,20).
»Övervärden exploateringsfastigheter uppgick till 5,6 mdkr (6,7).
»Styrelsen föreslår 3,00 kronor (14,00) i utdelning för 2023 med intention att kalla till extra bolagsstämma under det fjärde kvartalet 2024 för att föreslå beslut om ytterligare utdelning om 3,00 kronor.

Källa: JM

– De underliggande förutsättningarna för JM är alltjämt goda. Det råder bostadsbrist på samtliga våra delmarknader och när ränteprognoserna nu börjar indikera sjunkande bolåneräntor finns förutsättningar för en återhämtning i bostadsmarknaden under 2024, kommenterar han.

Läs mer om: JM
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093