23948sdkhjf

"Vi såg tidigt vilka problem som kan uppstå vid sådana här stora byggprojekt"

Ett tiopunktsprogram ska motverka fusk och kriminalitet vid Europas första stålverksbygge på 50 år.

Att H2 Green Steel vill tillverka hållbart stål är allmänt känt, men nu lägger bolaget även till att vara en hållbar arbetsplats på listan.

För att genomföra ett sunt bygge av stålverket tecknar H2 Green Steel ett samarbetsavtal med fackförbundet Byggnads Norrbotten.

Samtidigt lämnas nycklarna till ett fackligt kontor på byggarbetsplatsen. Johan van der Bill, byggchef på H2 Green Steel, kommenterar samarbetet i ett pressmeddelande.

– Vi ska inte bara göra en klimatmässigt hållbar produkt, utan också vara en socialt hållbar arbetsplats. Som stor beställare har vi också ett stort ansvar. Vi såg tidigt vilka problem som kan uppstå vid sådana här stora byggprojekt inklusive kriminalitet, utnyttjande av människor och allvarliga olyckor. Därför har vi arbetat aktivt för att hitta eller utforma god praxis i branschen och har kommit en god bit på vägen.

H2 Green Steels tiopunktsprogram för att motverka fusk och kriminalitet vid Europas första stålverksbygge på 50 år summeras så här:

1) Vi ställer krav på svenska kollektivavtal eller annat särskilt avtal med en svensk fackförening. Det är den bästa möjliga garanten för att personal på byggen ska ha rimliga arbetsvillkor, få rätt lön och ha en säker arbetsmiljö.

2) Vi tecknar i dag ett särskilt samverkansavtal med Byggnads Norrbotten för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt och också hjälpa oss och våra leverantörer att göra rätt. Det måste vara lätt att göra rätt. Det här samarbetsavtalet innehåller bland annat:

  • Tillgång till H2 Green Steels elektroniska personalliggare.
  • Bolagskontroller.
  • Byggnads är kontaktpunkt för entreprenörerna gentemot samtliga LO-facken i Norrbotten.
  • Råd och stöd till de entreprenörer som kommer till H2 Green Steel.
  • Deltagande i skyddsronder på arbetsplatsen.
  • Uppföljning av kollektivavtalens efterlevnad och kontroll av bolag som är engagerade i H2 Green Steels entreprenörsled.

3) Lokal för facken vid H2 Green Steels byggarbetsplats. Där kommer Byggnads och alla andra fackförbund som har medlemmar på bygget kunna träffa medlemmar och sköta sitt arbete.

4) Regelbunden samverkan med Byggnads Norrbotten och alla andra fackförbund. Samverkan har redan inletts med en första workshop som kick-off.

5) Antalet underentreprenörsled begränsas till två under respektive huvudentreprenör för att öka möjligheten till kontroll, men också ge tillräcklig flexibilitet för att H2 Green Steels entreprenörer ska lyckas med sin uppgift. H2 Green Steel är byggherre.

6) Alla på byggarbetsplatsen ska ha ID06-kort, som kopplas till en elektronisk personalliggare. ID06 är Byggföretagens kort och tillhörande system för att säkerställa att rätt personer är på arbetsplatsen och har genomgått rätt säkerhetsutbildning.

7) Kontroller av id-handlingar och id-kontroller på plats för att säkerställa att det är rätt personer som är på plats och att de har rätt att arbeta i Sverige och att de finns i Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. För detta har extern hjälp från ett bolag som nu också öppnar kontor i centrala Boden för att kunna bistå med detta och utfärda ID06-kort tagits in, vilket inte bara bistår H2 Green Steel utan också andra företag i regionen.

8) Bolagskontroller av de företag som utför arbete för H2 Green Steel, både innan avtal tecknas och löpande under avtalstiden. Alla måste exempelvis ha F-skattbevis.

9) Löpande samverkan med alla relevanta myndigheter som arbetar både förebyggande och granskande av den här typen av verksamheter. Både den förra och nuvarande regeringen har gett tydliga uppdrag att motverka arbetslivskriminalitet inom ett antal problematiska sektorer, där byggsektorn är en.

10) Bolaget etablerar en särskilt utpekad funktion och person på byggarbetsplatsen som ansvarar för hantering av dessa frågor och är kontakt gentemot de fackliga organisationerna.

H2 Green Steel

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094