23948sdkhjf

Fler maskiner efterlystes 2023

2023 efterlystes 217 entreprenadmaskiner – en ökning med 45 procent jämfört med 2022, då antalet var 150. Det uppger Larmtjänst.

Larmtjänst förklarar att man redan under det fjärde kvartalet 2022 såg att antalet efterlysningar av maskiner ökade, en ökning som fortsatt under 2023.

Enligt Larmtjänst är en förklaring den stora efterfrågan på maskiner i Europa. Man noterar också att en stor del av maskinerna är oregistrerade, vilket innebär att det finns ett stort mörkertal i statistiken.

– Det finns idag ingen registreringsskyldighet för maskiner som det finns för exempelvis personbilar. Av den anledningen är det svårare att hålla koll på godset och vi vet att det stjäls fler maskiner än det som syns i statistiken som efterlyst, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

Larmtjänst noterar att avsaknaden av registrering gör det svårare att efterlysa en maskin både nationellt och internationellt vid en eventuell stöld. De maskiner som faktiskt hittas blir också svårare att identifiera om de inte finns med i efterlysningsregistret.

Enligt Larmtjänst anträffades 2023 29 maskiner, vilket då innebär att 87 procent av de efterlysta maskinerna (188 stycken) fortfarande är borta.

Av de maskiner som efterlysts var 72 grävmaskiner, 61 hjullastare och 29 kompaktlastare.

Larmtjänst berättar också att det under året efterlystes 64 traktorer, ungefär lika många som 2022 (då det var 70). 22 av de 64 efterlysta traktorerna har återfunnits, 66 procent (42 stycken) är fortfarande borta.

Larmtjänst noterar också att 31 redskap och annan utrustning efterlystes under 2023, att de flesta efterlysningarna gjordes under kvartal två (73 stycken) och kvartal fyra (63 stycken). Man uppger också att det under kvartal tre gjordes flest efterlysningar av traktorer (26) och att det under kvartal fyra gjordes flest efterlysningar av redskap (16).

Larmtjänst hämtar sin statistik från Vägtrafikregistret och Larmtjänsts databaser och noterar att mörkertalet är stort eftersom en stor del av maskinerna och redskapen är oregistrerade.

Hela rapporten kan läsas här.

Larmtjänsts tips till maskinägarna

  • Ha koll på maskinens identitet. Fota av typskylten där serienummer anges.
  • Låt inte nycklarna sitta kvar när maskinen inte används.
  • Koppla på elektronisk startspärr om möjligt.
  • Använd spårutrustning- ökar chansen för anträffande.
  • Tänk på hur maskinen står parkerad. Parkera gärna på ett sätt som gör det svårare att stjäla, ställ exempelvis skopor och likande framför.
  • Bevakning och god belysning försvårar för tjuven.

Källa: Larmtjänst

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078