23948sdkhjf

"Det här bekräftar att de bedömningar som gjordes från vår sida vid slutbesiktningen var korrekta"

Den omstridda etappen på Västra länken är ”icke godkänd” enligt den överbesiktning som gjorts. Trafikverket går nu vidare för att åtgärda bristerna.

Turerna kring Västra länken i Umeå har varit många. En slutbesiktning gav vid handen att etapp nio inte kunde godkännas och Trafikverket bestämde sig då för att åtgärda de noterade bristerna själva – och skicka räkningen till entreprenören NCC, som de menade vägrat åtgärda felen.

NCC ansåg dock att vägen borde ha godkänts och att den var redo att öppnas för trafik. Företaget begärde därför en överbesiktning.

Man noterade också att man inte avsagt sig något ansvar för eventuella felavhjälpande åtgärder, men att Trafikverket får stå för de åtgärder de då planerade.

Nu har överbesiktningsnämnden kommit med ett utlåtande, Trafikverket berättar i ett pressmeddelande att slutsatsen är att entreprenaden ska betraktas som ”icke godkänd”.

– Det här bekräftar att de bedömningar som gjordes från vår sida vid slutbesiktningen var korrekta. Det visar att både besiktningsmännen och vår organisation har agerat korrekt. Samtidigt så är vi ledsna över att besiktningen inte accepterades av NCC och att det då har medfört att projektet försenats kraftigt, säger Tomas Ek, projektledare vid Trafikverket.

Trafikverket förklarar att alla de besiktningspunkter som beskrivits som allvarliga har bekräftats av besiktningsmannen, till exempel vad gäller vägens bärighet, beläggning och en läckande dagvattendamm.

Enligt Tomas Ek arbetar Trafikverket nu vidare med att åtgärda bristerna på sträckan.

– Vi har upptäckt större sättningar än förväntat i vägkroppen på sträckan mellan Böleängsrondellen och IKEA, vilket vi måste undersöka vidare och besluta om åtgärd. Beroende på omfattningen av de åtgärderna så kan färdigställandetiden påverkas. Målsättningen är som tidigare att hela sträckan ska kunna öppnas i höst, säger han.

Västra länken ingår i den tre mil långa ringled som byggs runt Umeå. Projektet är indelat i tio entreprenader varav flertalet redan är trafikerade.

Västra länken är den avslutande delen och i den ingår entreprenaderna 8,9 och 10.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063