23948sdkhjf

Regeringen vill ändra i minerallagen

Tanken är att göra tillståndsprocesserna effektivare. 

Nu ska tillståndsprocesserna för gruvverksamhet bli mer effektiva. Det meddelar regeringen efter att ha föreslagit ändringar i minerallagen.

– Det är prioriterat för regeringen att Sverige har moderna, effektiva och förutsebara tillståndsprocesser. Genom ändringarna i minerallagen effektiviseras tillståndsprövningen för gruvor samtidigt som de EU-rättsliga kraven gällande Natura 2000-områden tillgodoses, säger energi- och näringsminister Ebba Busch, i ett pressmeddelande.

Ändringarna innebär bland annat att ett Natura 2000-tillstånd inte ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska beviljas.

Prövningen av ett sådant tillstånd ska i stället kunna göras i samband med en miljötillståndsprövning. 

Vidare står det: "I det skedet av processen är hela omfattningen av gruvprojektet känd och de EU-rättsliga kraven på en fullständig, exakt och slutlig prövning av verksamhetens påverkan på livsmiljöer eller arter i ett Natura 2000-område kan tillgodoses fullt ut."

Till sist föreslår regeringen också att det ska införas ett förtydligande i minerallagen om att uppgifterna i miljökonsekvensbeskrivning ska vara så detaljerad och omfattad som krävs för prövningen av koncessionsansökan.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109