23948sdkhjf

"Det visar tydligt hur satsningar på infrastrukturen i Sverige har varit otillräckliga under perioden"

Vi blir allt fler men järnvägsinvesteringarna hänger inte med i samma takt. Det visar en ny rapport som Cowi sammanställt.

Antalet kilometer järnväg per invånare i Sverige har minskat med 14 procent mellan åren 2005 och 2021. Det framgår av en ny rapport som pekar på att befolkningen vuxit medan investeringarna uteblivit.

Enligt rapporten som teknikkonsultbolaget Cowi sammanställt, har samtliga län förutom Västernorrland och Jämtland, haft en negativ utveckling av järnvägstätheten i Sverige. 

Cowi har analyserat utvecklingen av järnvägstäthet och motorvägstäthet i både Sverige och Europa per miljon invånare. Där framgår det att Stockholmsregionen placerar sig långt ned på listan (placering fem av 134 europeiska regioner) över områden med låg järnvägstäthet. 

Endast Västernorrlands och Jämtlands län har haft en positiv utveckling mellan åren 2005 och 2021. Antalet kilometer järnväg per miljon invånare har ökat med sex procent och i jämförelse med de 134 andra europeiska regionerna placerar sig Mellersta Norrland på en 31:a plats. För Stockholm läns del har järnvägstätheten minskat med 24 procent. 

− Det visar tydligt hur satsningar på infrastrukturen i Sverige har varit otillräckliga under perioden. Dessutom vet vi att underhållet av befintlig infrastruktur varit bristfällig. Det är en oroande utveckling eftersom vi vet att investeringar i järnväg spelar en viktig roll för vår tillväxt och för att vi ska kunna nå klimat- och hållbarhetsmål, säger Anders Wiktorson, vd på COWI i Sverige, i en kommentar.

Regional utveckling av km järnväg per miljon invånare 2005–2021 - Infogram

På landsnivå ligger ändå Sverige i toppen tillsammans med Finland över länder med högst antal kilometer järnväg per miljon invånare. Det förklaras med en glesbefolkad geografi, vilket går att jämföra med Nederländerna som placerar sig längst ned på listan. 

Enligt rapporten har dock järnvägstätheten minskat med 14 procent, vilket den också har gjort i bland annat Irland och Frankrike med -24 procent respektive -18 procent. I Litauen och Estland har järnvägstätheten ökat med 30 procent respektive 24 procent. 

Nedan visas hur antalet kilometer järnväg per miljoner invånare ser ut för de olika länderna. 

Km järnväg per miljon invånare 2021 - Infogram

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.172