23948sdkhjf

Efter storbranden: rivningsarbete inleds på Oceana

NCC inleder omfattande rivnings- och saneringsarbeten på Oceana vattenvärld i Göteborg.

Liseberg och NCC har kommit överens om att inleda rivningsarbete, sanering och arbete för att minimera skador på Oceana vattenvärld till följd av branden. Arbetet är ett naturligt nästa steg för att säkra upp platsen och minimera miljöpåverkan.

När branden på Oceana bröt ut i mitten av februari var projektet i slutfasen och snart färdigt för att lämnas över till Liseberg. Tack var en effektiv räddningsinsats under brandförloppet är större delar än vad som tidigare förväntats helt eller delvis oskadade. Dock behöver stora delar rivas och omhändertas, vilket nu inleds.

− Vi är imponerade av hur Liseberg hanterat situationen som uppstått efter den tragiska branden på Oceana. De har agerat professionellt i ett mycket svårt läge. Vi arbetar nu tillsammans i tät dialog för att på bästa sätt bidra arbetet med att utreda hur Oceana kan byggas upp igen där rivningsarbetet är ett första steg oavsett framtida beslut, säger Niklas Sparw, affärsområdeschef Building Sverige.

Arbetet som nu kommer inledas på byggarbetsplatsen handlar om att lyfta och transportera bort brandrester, montera ner delar som inte kan återanvändas, sanera platsen för att möjliggöra nybyggnation och att omhänderta släckvattnet som finns kvar på platsen. Sedan en tid tillbaka har projektet arbetat för att säkra och skydda platsens intakta delar och minimera framtida skador på dessa genom att bland annat starta ventilation, värme och vatten. Detta arbete fortsätter.

I dagsläget finns inget klart slutdatum för rivnings- och saneringsarbetet. Det är ett komplext uppdrag, där troligtvis attraktionstornet, bassänghallens tak och de bärande limträbalkarna behöver rivas, samtidigt som det är viktigt att undvika ytterligare skador på ytor som hittills klarat sig från branden.

Läs mer om: NCC
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093