23948sdkhjf

EU-valet: vad vill Centerpartiet?

EU-valet stundar, vi har därför passat på att ställa några frågor till riksdagspartierna. Alla har fått chansen att vara med, alla har fått samma frågor och här publicerar vi svaren vi fått från Centerpartiets toppkandidat Emma Wiesner.

Hur vill ni agera för att bygg- och anläggningsbranschens aktörer ska kunna minska sina fossila utsläpp och bidra till den gröna omställningen på ett ekonomiskt hållbart sätt?

Mer fossilfri energi och en ökad harmonisering av olika standarder som leder till mer klimatsmart byggande och minskade kostnader. Vi vill ställa klimatkrav på byggandet, såsom de klimatdeklarationer vi redan infört i Sverige. Valet av byggmaterial är också av stor betydelse för en byggnads klimatpåverkan. Även om styrmedlen bör vara teknikneutrala så ser vi en utveckling mot ett ökat byggande i trä. Och här kan Sverige bidra med såväl kunnande som råvara i omställningen.

Hur vill ni arbeta för att stävja fusk och arbetslivskriminalitet?

Svar: Vi vill se fler myndighetsgemensamma kontroller av arbetsplatser där kollektivavtal inte förekommer. EU:s roll bör vara att underlätta informationsutbytet mellan medlemsländer för att komma åt kriminella som utnyttjar arbetstagare i flera länder. Här är det otroligt viktigt att det nyligen antagna direktivet om bekämpande av människohandel, som Centerpartiet varit med och förhandlat, implementeras korrekt i alla medlemsländer.

Det råder stor förarbrist inom person- och godstransporter samt behov av personal inom bygg- och anläggningsbranschen. Men även andra yrkesgrupper saknar utbildad arbetskraft. Hur ska ni arbeta för att få in fler personer i yrkena?

Svar: EU behöver ta ett stort omtag vad gäller kompetensförsörjning, då det finns stora utmaningar med kompetensförsörjning i många EU-länder, inklusive Sverige. En åtgärd i raden är att förbättra möjligheter för arbetskraftsinvandring i Sverige och hela EU.

Skattebefrielsen på biodrivmedel, hur tänker ni arbeta med den långsiktigt?

Svar: Det är avgörande för klimatomställningen att det kostar att släppa ut. Att förnybara drivmedel och bränslen ska få samma beskattning som fossilt är därför något helt bakvänt och något Centerpartiet vänder sig starkt emot. Det behövs tydlighet och långsiktighet i skattebefrielser och skatteregler. Det inkluderar också att beskatta energimängd istället för volym inom drivmedelssektorn.

Det har varit på tal om att införa strafftullar mot bilar tillverkade i Kina. Nyligen införde USA sådana tullar. Det kanske främsta argumentet är att Kina kraftigt subventionerar sina tillverkare och på så vis konkurrerar på oschysta villkor. Hur ser ni på strafftullar mot kinesiska fordon?

Svar: Vissa länder pumpar in stora subventioner till den inhemska industrin, vilket leder till sneddriven konkurrens. Centerpartiet är öppna för att titta på om vi borde höja tullen mot varor som subventioneras helt oproportionerligt, som de kinesiska elbilarna.

Ett förslag som är under arbete i EU är tänkt att få bort uttjänta fordon som kan påverka miljö och hälsa, samt förbättra återvinning och öka den cirkulära ekonomin. Kritiker menar att så som förslaget är utformat i dag gör att rullande kulturskatter kan riskera att klassas som avfall. En fråga som också lyfts är vem som ska avgöra när ett fordon inte längre går att reparera. Hur ser ni på förslaget om “end of life”?

Svar: Det finns en hel del i End of Life Vehicles-förslaget som går för långt kommer kräva omarbetning. Att komma till bukt med problem gällande uttjänta bilar, som till exempel riskerar att dumpas längs våra vägar, får inte gå ut över majoriteten av befolkningen som äger en bil eller medborgare som är intresserade av veteranbilar. Det finns alltid överväganden som behöver göras - i detta fall miljönyttan mot risken för felbedömningar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094