23948sdkhjf

Kineser miljardsatsar på svensk vindkraft

Jämt Vind har tecknat ett avtal med kinesiska Huanghe om att starta ett gemensamt energibolag. Målet: bygga 30 nya vindkraftverk.
Enligt ett pressmeddelande från Jämt Vind bedöms affären bli godkänd av kinesiska staten inom de närmsta månaderna.

Bolaget kommer tillsammans att bygga och äga 30 vindkraftverk i Bräcke och Ragunda kommuner i Jämtland. Den totala investeringen uppgår till över 1 miljard.

Överenskommelsen innebär att flera av Jämt Vinds projekterade vindkraftparker i området kommer att kunna realiseras. Byggnationen kommer starta under vintern 2015-2016 och driftsättningen av de första vindkraftverken kommer att ske i slutet av 2016.

– Roligt för oss som bolag och fantastiskt för bygden. Detta ger nya arbetstillfällen och intäkter till en region som verkligen behöver det. Vi har jobbat hårt under många år för att förverkliga det och är väldigt nöjda att vi nu kan komma igång. Vi ser detta som starten på något riktigt stort, säger Jämt Vinds vd Anders Strömblad.

Huanghe Hydropower Development Co. ltd är ett dotterbolag till SPIC – State Power Investment Corporation, som är en av Kinesiska statens största energiproducenter. Huanghe äger bland annat Kinas största solcellspark för energiproduktion och är landets näst största ägare av vattenkraftproduktion. De har en total installerad kapacitet på 12 GW (=12000 MW).

Denna investering är Huanghes första utanför Kina. Det nya bolaget har ett uttalat mål om att bygga och förvalta förnyelsebar energi och bli en av de ledande aktörerna i norden och söker aktivt fler vindprojekt i närområdet att investera i. Bolaget kommer att ha sitt säte i Hammarstrand, Jämtland. I planerna ingår att bygga upp en serviceorganisation som efter garantitider ska ta över drift och service.

– Totalt handlar ett vindkraftbygge av den här storleksordningen om 550 årsanställningar, varav knappt hälften under byggtiden på två år. Resten är för att sköta parken under drifttiden, alltså 25 år. De långsiktiga jobben sysselsätter motsvarande 10 personer och här är en del kringeffekter inräknade. Om det blir som i andra parker vi har undersökt blir uppemot hälften av bygg- och anläggningsjobben lokala/regionala. Jobben under drifttiden är till tre fjärdedelar lokala, säger Torbjörn Laxvik, projektledare vid vindkraftcentrum.se som utfört dessa beräkningar på uppdrag av Energimyndigheten.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.172