23948sdkhjf

Uppdraget: Kartlägga marken under staden

Konsulten WSP ska undersöka hur undermarken nyttjas.
Mark är i dag en bristvara i många städer, och att bygga under jord är därför en viktig resurs för stadsutveckling. Det är mot denna bakgrund som WSP nu fått uppdraget i en förstudie, att tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU), kartlägga olika intressenters syn på och erfarenheter av undermarkens nyttjande.

– För att få infrastrukturen ovan mark att fungera finns det många planeringsinstrument och modeller. Under mark gäller ofta principen ”först till kvarn” och byggnader och infrastruktur planeras utan att man beaktar och följer upp de sammanlagda effekterna. Därför är det viktigt att man nu även börjar kartlägga undermarken, säger Karin Carlsson, uppdragsledare, WSP.

Syftet med förstudien är att föreslå och planera för åtgärder som ger bättre förutsättning för en hållbar undermarksplanering i storstadsområden.

Arbetet, som genomförs under december, är en del i ett ramavtal mellan SGU och WSP som inleddes tidigare i höstas.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093