23948sdkhjf

Södra länken klar för invigning

Den nya trafikleden i Stockholm kommer att länka samman Essingeleden i väst och Värmdöleden i öst med anslutningar till Huddingevägen och Nynäsvägen. Stockholms berggrund består mest av gnejs och granit vilket gör den hård och tät. Detta gör den särskilt lämpad för aktiviteter under mark som tunnelbana, fjärrvärmetunnlar, reningsverk och motortrafikleder. Fem miljoner ton berg har forslats ut från södra länken genom arbetstunnlar med dumper och lastbil. Med dessa tunnlar har resten av arbetet kunnat ske snabbare och mer rationellt när huvudtunneln har drivits framåt med cirka fem meter per dygn. I drygt sju år har stockholmarna sett Södra länken växa fram. Nu står den äntligen redo att ta emot stadsjeepar och andra fordon som kommer att färdas genom tunneln i sjuttio kilometer i timmen. Södra länken är tänkt att lösa många av dagens trafikproppar men ger också en möjlighet att utan större tidsförlust köra runt Stockholm istället för igenom, söderifrån. Varje stad av självaktning har en ring eller länk som löper runt stadskärnan. Dagens tunnelbyggen blir alltmer avancerade och frågan är om inte bilisterna kommer att dundra runt Stockholm i motorvägsfart med hjälp av ännu längre vägtunnlar i framtiden. Med 1992 års prisnivå beräknades Södra Länken kosta cirka 5,6 miljarder vilket i pengar räknat är Sveriges största vägprojekt efter Öresundsbron. Hans Jenefors är biträdande projektchef och mycket nöjd med helheten. Några av etapperna blev kraftigt försenade med ett år. Det var visserligen två av de största tunnelentreprenaderna men som helhet blev Södra Länken klar i tid, säger han. Ett tiotal entreprenörer har varit inblandade och när man räknar om kostnaden i dagens penningvärde hamnar notan på strax under åtta miljarder. Av de tre arbetstunnlar som använts planerar Stockholms stad att utnyttja två till en kraftledning som i dagsläget går över Årsta och den sista behåller Vägverket som förrådstunnel. Lars-Göran Berg har varit chef på marksidan vid SL23, blocket där Nynäsvägen sänkts i närheten av Globen för att komma i nivå med tunnelöppningarna. Den stora utmaningen har varit trafiken, få den att flyta trots all trafik på Nynäsvägen. Under byggtiden skedde stora utlastningar av jord och bergmassor där transporterna utfördes med Såab som under- entreprenör. Övriga maskintjänster såsom grävmaskiner och hjullastare har utförts via avtal med både stora och små entreprenörer, alltifrån enmansföretag till betydligt större, säger han. Tidigare fanns en egen schaktgrupp hos Skanska men lönsamheten ansågs ej tillräcklig och verksamheten har avyttrats. Vid valet av maskinentreprenör är de viktigaste parametrarna priset och kvaliteten på utfört arbete samt de miljökrav vi vill ha uppfyllda. I många fall väljer vi därför nyckelpersoner inom branschen som man känner till och vet gör ett bra jobb, säger Lars-Göran Berg. Skanska kommer att arbeta med Södra Länken ända fram till invigningen då man utför de sista trafikregleringarna. Den stora utmaningen har varit att leverera en produkt till Vägverket av rätt kvalité vilket vi har rott i land. Privatpersoner har till och med hört av sig till oss med positiva kommentarer. Men att få pengar över verkar inte Skanska ha lyckats med den här gången heller, säger Lars-Göran Berg och skrattar till.


Klas Ringdahl


klas.ringdahl@ entreprenad.com

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078