23948sdkhjf

Det mindre företaget i det stora projektet

Först några rader om Gasoljeprojektet som det heter. Investeringen ligger på 3,5 miljarder svenska kronor. Detta raffinaderi kommer när det är klart att påverka många av oss. Det kommer nämligen att producera svavelfri bensin och diesel. Och kommer på sitt sätt att bidra till att minska miljöpåverkan genom att vi får lägre emissioner från våra fordon. Inom överskådlig tid finns inga bra alternativ för bensin och diesel. Ur samhällssynpunkt är det därför önskvärt att eldningsoljan omvandlas till diesel och bensin och att dessa transportbränslen görs så miljöanpassade som möjligt. Gasoljeprojektet syftar till att omvandla 2,3 miljoner ton eldningsolja till svavelfri bensin och diesel. Under senare år har det skett en miljöanpassning av fossila transportbränslen genom övergång till blyfri bensin och en reducering av bensen-, svavel och aromathalten. Inom EU får svavelhalten i bensin och diesel i dag uppgå till högst 150 respektive 350 ppm. EU har beslutat att sänka dessa nivåer ytterligare. I ett första steg sker en reducering till 50 ppm från 2005. Därefter sker en gradvis övergång till helt svavelfria bränslen under perioden 2005-2008. En övergång till svavelfria bränslen innebär en reduktion av utsläppen av kväveoxider (Nox), kolväten (HC) och partiklar (PM) från avgaserna. Motivet är också att optimera energieffektiviteten hos nya motorer och därmed sänka bränsleförbrukningen. Med det nu pågående Gasoljeprojektet i Lysekil kan hela produktionen avsvavlas och all bensin och diesel från raffinaderiet blir svavelfri. Gasoljeprojektet är bara ett av flera jobb för Mikael Hansson. Han har flera beställare som Vägverket, NCC och Grävsam i Uddevalla. Sammanlagt består maskinparken av ett 20-tal enheter i form av grävmaskiner och minigrävare. Halva styrkan arbetar på västkusten. Mikael startade sin bana som egen företagare 1986. Fram till då hade han kört dumper. Han fick förslag om att starta eget och den första maskinen var en Hymas 900T. Han har som så många andra entreprenörer fått anpassa sig till vilka jobb som erbjudits. Han har varit med i byggsvängen, byggt vägar och järnvägar. Jobben med att bygga för bredband har upphört. Det svåra är att kunna parera för servicejobben. Ska alltid ha maskiner tillgängliga. Det är ett krav. Vi för en längre diskussion kring maskinernas utveckling, olika redskap och hur man väljer en investering så att den passar in i tiden. Det är svårt att välja en maskininvestering vid rätt tidpunkt. Det som i dag är helt rätt kan vara fel om några år. Det kan vända snabbt! Han har själv fasat ut vissa typer av maskiner: Jag gjorde mig av med grävlastarna. De är för dyra i inköp, har en tvivelaktig hållbarhet och är oekonomiska. Dessutom är den dyr att köpa in som maskinkoncept. Jag har även fasat ut dumprar. Det var ingen bra ekonomisk idé. Lönsamheten var för liten. Slitaget för högt. Nu är det grävmaskiner som gäller. Jag tycker att utvecklingen på grävmaskiner har varit fantastisk. Det jag främst hyllar är att dieselförbrukningen är mindre och den fina hydrauliken. På redskapssidan är utvecklingen med rotortilt och de många olika skoporna något som jag verkligen stödjer och som är bra för min verksamhet. Vi ser också många exempel på olika griputrustningar. Mikael gillar Hitachi. Inte bara gillar. Han är helsåld på det märket. Hydrauliken är mycket fin och följsam och ljudnivån i hytten är låg. Jag har inte haft ett enda elfel. Helt otroligt. Därtill är det viktigt att kvalitén är hög. Det är hjärtat i hela verksamheten att maskinerna rullar och utför de arbeten de ska göra och inte står på verkstadsgolvet för reparationer.


Text och foto: Göran Bergstrand

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078