23948sdkhjf

Välkommen arbetsmiljöinformation för byggherrar och projektörer

När Arbetsmiljöverket under två dagar i oktober genomförde en tillsynskampanj blev resultatet nedslående. Varannan byggherre och var tredje projektör fick krav för bristande arbetsmiljöhänsyn under projekteringen. Totalt genomfördes 1150 inspektioner jämnt fördelade och drygt 800 krav ställdes.


Inspektionerna som var en del av den Europeiska arbetsmiljöveckan handlade i år om just säkerhet i bygg- och anläggningsbranschen som omfattar tolv miljoner anställda i hela Europa. Arbetsmiljöverket granskade hur de som beställer och projekterar byggen och anläggningar uppfyller sitt arbetsmiljöansvar. Kommuner och företag som är stora byggherrar har besökts men även arkitektfirmor, konstruktörer och byggnadskonsulter. Genom att inspektera hur arbetsmiljön kan förbättras i ett tidigare stadium än ute på byggarbetsplatsen påverkas även personer som kommer att arbeta i eller med de färdiga anläggningarna. Kampanjen har fungerat som en väckarklocka, säger generaldirektör Kenth Petterson på Arbetsmiljöverket. Tänker man igenom alla konsekvenser för arbetsmiljön innan byggarbetsplatsen är etablerad skapas förutsättningarna för säkra och bra arbetsförhållanden både under byggtiden och för alla de yrkeskategorier som efteråt ska sköta drift och underhåll eller leverera varor till den färdiga byggnaden. Under projekteringen ska man också beakta om lokalerna är lämpliga för verksamheten de är avsedda för. Det gäller allt från inomhusklimat, takhöjd, ljusförhållanden till utrymmen i exempelvis servicehus och äldreboende som möjliggör för vårdpersonalen att utföra sitt arbete utan risk för skador. Bygg och anläggningsbranschen i Sverige har cirka 230 000 sysselsatta i allt från mycket stora till små företag. De tillfälliga byggarbetsplatserna gör att förhållandena ändras snabbt och platsorganisationen för varje enskilt bygge upphör när arbetet är färdigt. Byggherrar, projektörer och en mängd entreprenörer utför arbeten och många små underhålls- och reparationsarbeten utförs utan någon arbetsledning på plats. Allt sammantaget gör det svårt att granska arbetsmiljön. Byggbranschen är samtidigt en av de mest skadedrabbade i Sverige och sjukskrivningstiderna är långa. Förra året inträffade 10 dödsolyckor och 3100 arbetsolyckor med frånvaro. Var tredje skada är en belastningsskada och en femtedel av skadorna är fallolyckor vanligast från högre höjder. Anledningen till den bristande arbetsmiljön är många. Korta byggtider, dålig projektering och bristande kunskaper är enligt Arbetsmiljöverkets inspektioner bidragande faktorer. I somras inspekterades 550 byggarbetsplatser i landet och även på det här stadiet i byggprocessen var resultatet nedslående. Fler än två tredjedelar fick anmärkningar. Totalt fick 15 entreprenörer förbud på plats och ett tjugotal gick vidare till åtalsprövning. Projektledare är Maud Granström som även jobbar som bygginspektör i Luleå distrikt. I kampanjen som påbörjades förra året har vi inspekterat många olika aktörer men i år koncentrerade vi oss på entreprenörerna på byggarbetsplatserna. I september har även uppföljning på tidigare inspektioner gjorts och tyvärr är det många av bristerna som fortfarande finns kvar. Det som är bristfälligt eller saknas är den arbetsmiljöplan som sedan 90-talet är ett direkt tvingande dokument vid bygg- och anläggningsarbeten, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete. Många ser det tyvärr som en belastning när det tvärtom är tänkt som ett hjälpmedel. Arbetsmiljöplanen ska dessutom vara anpassad till det aktuella objektet vilket ofta brister. Jag har exempelvis sett en arbetsmiljöplan där man beskrivit att provvikten till en lyftkran ska lyftas varje morgon men ingen lyftkran finns eller kommer att finnas på arbetsplatsen. Det finns medtaget ifall vi skulle ha en, ursäktar man sig med, berättar Maud Granström. Vid anläggningsarbeten med passerande fordonstrafik ska arbetsmiljöplanen även innehålla en beskrivning på vidtagna åtgärder. I kampanjen inspekterades trafiksäkerheten och hälften av alla arbetsmiljöplaner var bristfälliga. Dessa dokument är ju till för att skapa en god arbetsmiljö, en trygghet för de anställda och det borde ligga i varje arbetsgivares intresse, säger Maud Granström.


Klas Ringdahl


klas.ringdahl@entreprenad.com

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.064