23948sdkhjf

Volvo på högvarv

Volvo närmar sig en omsättning på 200 miljarder kronor räknat på årsbasis. De senaste tolv månaderna omsattes 193 miljarder kronor, vilket vd och koncernchefen Leif Johansson beskriver som den hittills högsta försäljningsnivån i företagets historia. Koncernens nettoresultat under tredje kvartalet anges till 1 002 miljoner kronor (956). Då ingår engångskostnader på ungefär 400 miljoner kronor på grund av en effektivisering av produktionen inom Renault Trucks. Samtliga affärsområden förbättrade resultaten väsentligt under tredje kvartalet. Lastbilsrörelsen nära nog fördubblade rörelseresultatet jämfört med samma period 2003, säger Leif Johansson i en kommentar till delårsrapporten. Det som framför allt driver såväl resultat som omsättning uppåt är lastbilsverksamheten. I första hand anges faktorer som högre försäljningsvolymer, ökade marginaler och kostnadsrationaliseringar ligga bakom utvecklingen. Även Volvo Anläggningsmaskiner visar ett kraftigt förbättrat resultat, från 210 miljoner kronor till 349 miljoner. Även här anges högre volymer och förbättrade marginaler på nya produkter som orsaker till förbättringen. Då hölls ändå rörelseresultatet tillbaka en del på grund av negativa valutaeffekter och ökade råvarukostnader, i först hand med avseende på stål. Leif Johansson betonar att orderingången var fortsatt stark under tredje kvartalet och att kapacitetsutnyttjandet kommer att ligga kvar på en hög nivå. Den höga beläggningen har resulterat i klart förbättrad produktivitet och bidrar tillsammans med tidigare effektiviseringar till den ökade lönsamheten, säger Leif Johansson. Koncernens försäljning under det tredje kvartalet ökade med 16 procent till 45 870 miljoner kronor. Av det hänförs 31 271 miljoner kronor till lastbilsverksamheten och 6 398 miljoner kronor till anläggningssidan. Lastbilsförsäljningen har framför allt utvecklats positivt i Nordamerika där antalet order av tunga lastbilar i det närmaste fördubblades. Orsaken är främst kraftigt ökad försäljning inom fjärrtransport- segmentet. Även anläggningslastbilar och lastbilar för regional distribution har utvecklats positivt. Enligt delårsrapporten har Volvo Anläggningsmaskiner tagit ytterligare marknadsandelar tack vare de nya produkter som lanserats på senare år. Orderläget beskrivs som relativt starkt med en orderbok som 30 september var ungefär sju procent högre än vid samma tidpunkt förra året. Jämfört med slutet av 2003 är värdet på orderboken cirka 32 procent högre.


morgan.andersson@ allerbusiness.se


Morgan Andersson

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078