23948sdkhjf

Industritomt saneras med amerikansk anläggning

I Ulvsundaviken in mot Lillsjön trängs båtarna sommartid. Nu är det höst och endast de största entusiasterna med snarlika båtar ligger kvar längs bryggorna inte långt från Ulvsunda slott. På andra sidan viken sträcker sig en skorsten genom den klara höstluften. Ståtligheten avtar när flygplanen stryker förbi inför landning någon kilometer bort. Gatunamn som Tackjärns- och Slaggvägen avslöjar områdets historia. Här låg en gång i tiden Johan Olssons kemiska fabrik som framställde bekämpningsmedel, asfalt och takpapp men även impregnerade trä. Som råvara användes stenkolstjära en biprodukt från gastillverkning som köptes in från stadens gasverk. När stenkolstjäran destillerades fick man fram kreosot som gav träprodukter ett effektivt skydd mot väta och svampangrepp. Dessa användes för att skydda telefonstolpar och järnvägssyllar som håller än idag. Tyvärr kan kreosot även ge hudskador, framkalla cancer och finns i stora mängder under marken där fabriken en gång i tiden verkade. Av den anledningen ser nu Skanska i samarbete med Bilfinger & Berger till att jorden saneras på uppdrag av Gatu- och fastighetskontoret i Stockholm. Tyska Bilfinger & Berger har tekniker på plats och äger renings- anläggningen som ursprungligen är tillverkad av amerikanska företaget Astec. Henrik Wallin kör hjullastare åt underentreprenören Hans Andersson Entreprenad som en av sex anställda på plats. Med dumper, grävmaskin och två hjullastare är arbetet igång dagligen. Tyskarnas maskin hostar ur sig nytvättade jordmassor i ett ständigt flöde av 12-13 ton per timme. Vi flyttar i snitt 300 ton per dag, säger Henrik Wallin. Det giftiga kreosotet har lett till speciallösningar på maskinerna. Lukten sticker i näsan och är som värst när stora lermassor ligger framme i väntan på bearbetning. Vi har utrustat maskinerna med kolfilter och kör med luft- konditioneringen på. Sen använder vi radio för att kommunicera, på så sätt slipper vi kliva ur maskinerna när det är som värst. Det gäller att byta kläder innan man åker hem annars luktar det i hela bilen, berättar han. För att jorden ska bli fri från den tjärliknande massan matas den in i reningsanläggningen där kärnan består av en roterande trumma. I den senare värms jorden upp till 400 grader med hjälp av ånga, vilket gör att föroreningarna övergår till gasform och bränns bort. Gasen upphettas sedan ytterligare till 850 grader, filtreras, kontrolleras att den är fri från föroreningar, filtreras igen ett antal gånger och släpps sedan ut genom skorstenen. Den renade jorden matas ut på band och läggs tillbaka med hjälp av Hans Anderssons killar. Joakim Bessfelt är projektingenjör på plats och visar Entreprenad runt. Anläggningen är densamma som tidigare renat jord i Hjorthagen. Den stickande lukten i sig är inte farlig utan det som man ska undvika är dammet, berättar han. Ner mot Ulvsundasjön har man pålat ner en spont och även muddrat en bit ut i vattnet. Inte helt oväntat och fantasifullt är det bostäder som planeras på tomten i framtiden. En förutsättning är att flygtrafiken från Bromma försvinner vilket troligen kommer att dra ut på tiden. Om det blir båtliv eller husfrid intill Ulvsundaviken får framtiden utvisa.


Klas Ringdahl


klas.ringdahl@entreprenad.com

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078