23948sdkhjf

Utmärkelse till djärv torgförnyelse

Förvandlingen från en trafikplats till en plats för stadsliv har gjort att Skvallertorget i Norrköping får årets Vackra vägars pris . På Skvallertorget i Norrköping samsas 14 000 fordon per dygn med fotgängare och cyklister utan en mängd skyltar och trafikljus. Bilarna får fortfarande köra över torget men stenläggning och utemöbler dämpar hastigheten. Utformningen är omdiskuterad i Norrköping, men har definitivt fallit juryn till Vackra vägars pris i smaken. Kommunen får utmärkelsen för sitt arbete med att omdana Skvallertorget till en plats för människor och staden. Ansvaret att hantera trafiksituationen är lagd på trafikanterna. Bilarna får fortfarande köra över torget, men den omsorgsfulla utformningen signalerar att det är de gåendes hastighet som gäller, sade Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö när han delade ut priset. Juryn säger bland annat i sin motivering att: "Genom skicklig organisation och utformning av stadsrummet hanteras mötet mellan gående och bilister utan trafikljus, skyltar och övertydliga anvisningar. Den djärva förnyelsen inspirerar till fortsatt utveckling av attraktiva urbana miljöer; platser som speglar det offentliga livets krav på hänsyn till och respekt för medmänniskor." Tävlingen, som funnits sedan 1991, är Vägverkets sätt att premiera god vägarkitektur. Pristagarna får ett resestipendium som är tänkt att ge inspiration och möjliggöra studier inom det vägarkitektoniska området. Juryn har också delat ut två hedersomnämnanden. Brogatan i Knislinge, Skåne Jurys omdöme: "I Knislinge har en stökig genomfartsväg blivit ett vackert stråk. Gång- och cykeltrafikanter kan färdas tryggt längs vägen. Trädrader i gräs ger trygghet och definierar gaturummet. Belysningen är omsorgsfullt utformad. Såväl själva ljussättningen som valet av armaturer bidrar till säkerhet, tydlighet och skönhet. Valet av färger och material är sparsmakat. Den omsorgsfulla utformningen och skötseln bidrar till att binda samman Knislinges centrum." E 6 genom Gårda, Göteborg Juryns omdöme: "Från det första gestaltningsprogrammet till byggskedet har projektet kvalitetssäkrats, bland annat genom ett särskilt råd som kontinuerligt bevakat helheten. Uppgiften har varit svår. Vägsträckningen är ett brutalt ingrepp i staden, och miljön på ömse sidor om bullerskydden ställer helt olika krav på gestaltningen. Resultatet har blivit en harmonisk helhet. Förbättringen av E 6 genom Gårda är ett föredömligt exempel på god vägarkitektur."


Morgan Andersson


morgan.andersson@allerbusiness.se

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079