23948sdkhjf

Citytunneln på väg mot byggstart

Uppdrag för närmare fyra miljarder kronor handlades upp när Citytunneln nyligen tecknade de första entreprenadkontrakten. Konsortiet Malmö Citytunnel Group, som består av tyska Bilfinger Berger samt danska Per Aarsleff och E Pihl & Søn, bygger tunnlarna och bergrummet för station Triangeln för 2,3 miljarder kronor medan NCC bygger den underjordiska stationen Malmö C och genomför mark- arbeten och brobyggen i söder för sammanlagt cirka 1,5 miljarder kronor. Det här är en historisk dag för Banverket och Citytunneln. Citytunnelprojektet är avgörande för väl fungerande järnvägskommunikationer i Sverige och efter flera års förberedelser känns det tillfredsställande att projektet kan ta det slutliga steget mot byggstart, säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund. Citytunnelns projektchef Örjan Larsson menar att kontraktsskrivningen innebär att Citytunneln går in i ett nytt skede. De utvalda entreprenörerna lämnade de totalt sett bästa anbuden och klarar de höga krav på säkerhet och miljö som Citytunnelprojektet ställer. Det är med spänning vi ser fram emot att ta det första spadtaget, säger Örjan Larsson. Malmö Citytunnel Groups uppdrag omfattar två parallella, cirka sex kilometer långa tunnlar mellan Malmö C och Holma, 13 tvärtunnlar två angreppsschakt samt bergrum för station Triangeln. Cirka 4,5 kilometer av tunnlarna borras med två sköldade tunnelborrmaskiner (TBM). I söder ansluter de borrade tunnlarna till en betongtunnel, varifrån en ramp ansluter till bana ovan mark. Station Triangeln placeras cirka 25 meter under mark, med två spår och en 250 meter lång, mellanliggande plattform, berättar projektledaren Michael Myhré. Den underjordiska stationen Malmö C Nedre byggs av NCC i öppet schakt strax norr om det nuvarande stationshuset. I projektet, värt 1,2 miljarder kronor, ingår bland annat en ramp som leder järnvägsspåren från bangårdsområdet i den östra änden till den cirka 320 meter långa stationen och vidare till en förgreningsdel som ansluter till de borrade tunnlarna i väster. Dessutom ingår kajkon- struktioner, en bro över Suells kanal och omfattande ledningsomläggningar. Arbetet beräknas vara klart 2009. Dessa två upphandlingar genomfördes med så kallat selektivt förfarande. Det innebar att entreprenörerna först måste kvalificera sig innan de inbjöds att lämna anbud. Kvalificeringsförfarandet avslutades våren 2002. Förfrågningsunderlag skickades till kvalificerade entreprenörer 2003. Kontrakten tilldelades alltså i november 2004. NCC ska också, i en entreprenad värd 294 miljoner kronor genomföra markarbeten och bygga broar för järnvägen mellan Holma och Öresundsbanan. Där ingår även Citytunnelns sträckning från tunnelportalen i söder till anslutningen till Öresundsförbindelsen vid Lernacken samt förbindelsespåret mot Ystad och Trelleborg vid Vintrie. Uppdraget omfattar cirka fyra km terrassering för järnväg, lednings- och vägomläggningar och betongarbeten i form av bland annat sju broar, tunnlar och tråg. Åtagandet omfattar även miljöåtgärder som bullerskydd, planteringar och system för hantering av grundvatten. Entreprenaden ska vara färdigställd år 2007. Än är det dock för tidigt att sätta spaden i jorden. Miljö- och tillståndsprocessen har dragit ut på tiden och fortfarande väntar projektet på bland annat miljödomstolens dom. Det innebär att byggandet inte kan påbörjas förrän tidigast i början av 2005. Citytunneln kan därmed inte tas i bruk förrän år 2011. Enligt gällande tidplan ska Citytunneln vara klar att tas i drift år 2010. Mot bakgrund av de utvärderingar vi har gjort och med hänsyn till den sex år långa byggtiden ser vi redan nu att 2011 är ett mer realistiskt årtal, säger Örjan Larsson. Beslutet om att bygga Citytunneln togs av riksdagen redan 1997. Citytunneln är den sista länken för Öresundsförbindelsens järnvägstrafik på den svenska sidan. Målet är att bygga ut järnvägens landanläggningar för att öka trafikkapaciteten genom Malmö. Projektet omfattar totalt 17 km järnväg fördelat på en 6 kilometer lång tunnel under centrala Malmö, fem kilometer markförlagd järnväg mellan södra tunnelmynningen och Öresundsbanan samt sex kilometer markförlagt förbindelsespår mot Ystad och Trelleborg. Dessutom ingår de tre nya stationerna Malmö C Nedre, Triangeln och Hyllie. Återstående entreprenader totalt cirka 20 bland annat stationen vid Hyllie, kommer att handlas upp successivt åren 2005 2008. Totalt beräknas projektet kosta cirka 8,8 miljarder kronor i penning- värde januari 2001.


Morgan Andersson


morgan.anderssson@allerbusiness.se

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063