23948sdkhjf

Hoppet återvände med Ikea

För ungefär ett och ett halvt år sedan var Haparanda nästan en uträknad stad. Ohälsotalen var höga, sjukskrivningarna för många, arbetslösheten alldeles för stor. Den 8 juni 2005 inträffade miraklet. Då kom beskedet som skulle innebära den totala förvandlingen från ett samhälle i kris till en bygd med stor framtidstro Ikea var på väg.


Haparanda. En hel bygd fick en gigantisk vitamininjektion när Ikea tillkännagav planer på att bygga ett möbelvaruhus nästan på gränsen mellan Haparanda och Tornio, men på svensk sida. I anslutning planerades också lokaler där andra företag kunde hyra lokaler för försäljning. Tillsammans rör det sig om knappt 40 000 kubikmeter ny försäljningsyta. Vi ska göra historien kort om hur det gick till att få Ikea intresserat. Kommunalrådet, Sven-Erik Bucht, från Haparanda fick 2004 ett kort sammanträde med Ikeas grundare, Ingvar Kamprad. Sven-Erik var bra förberedd och framhöll Haparandas lokalisering i norra Sverige och den goda möjligheten att ha Ikea-möbelvaruhus just i Haparanda. Upptagningsområdet för hugade möbelköpare är stort, från Norge, Sverige, Finland och inte minst från norra Ryssland. Samt givetvis alla samer som bor i Barentsregionen Nu rustar Haparanda för invasionen. Det förekommer uppgifter om att Ikea väntar upp emot 1,5 miljoner besökare under ett år. Och att det under helger kan komma kanske 10 000 besökare. Ett stort antal branscher har fått ett enormt uppsving tack vare Ikeas etablering. En av de branscherna är anläggningssidan. 2006 har varit ett mycket bra år. Nu har vintermörkret kommit, kylan och snön likaså. Aktiviteterna ligger nu på en lägre nivå, men trots 15 graders kyla ser vi hur påpälsade byggnadsarbetare har sysselsättning, hur olika maskiner fortfarande har jobb. Att vintermörkret lagt sig, att kylan är närvarande bekymrar inte folk här uppe. Ty, 2007 ser ut att bli ännu bättre än 2006 för vår bransch. Vi kan inte undanhålla er en liten god historia. På våra möten för en tid sedan brukade jag berätta att vi fått en möbelaffär till Haparanda. Konstpaus. Ikea ska bygga ett möbelvaruhus i Haparanda. Det berättar regionchefen för BDX för östra Norrbotten med området Kalix/ Haparanda, Roger Larsson. Ikeas investering blev en form av islossning för hela bygden. Nu ska det byggas i princip överallt. Vi har inte haft ett enda egnahemsbygge här på åtta år. Nu står ett antal projekt i kö för att komma igång, säger Jörgen Waara på BDX. Det är precis som om proppen helt enkelt gått ur. Nu ska det byggas som aldrig förr. Några exempel på kommande projekt: delar av E4-an måste flyttas för ett bättre trafikflöde. Det innebär bland annat att den tidigare fjärrvärmedragningen måste flyttas. Ett nytt fängelse ska byggas. Ett nytt Ica Maxi ska byggas. Ett helt nytt köpcentrum etableras på gränsen mellan Sverige (Haparanda) och Finland (Tornio). Plus nya områden med flerbostadshus och villor. Byggandet av Haparandabanan står också inför byggstart. Sträckan Kalix-Morjärv ska upprustas medan sträckan Kalix-Haparanda byggs helt ny. Planerna är att anslutningsvägar ska byggas under 2007 och att själva banbygget går i gång 2008. Vi ser en god tid för anläggningssidan framför oss. Dock med reservationen att det kommer sämre tider. Våra leverantörer får inte investera för mycket, menar Roger Larsson. En nagel i ögat på de svenska entreprenörerna är konkurrensen från finska entreprenörer som kör till andra priser än de svenska. Ett exempel på detta är att ett finskt företag fick schaktningsjobbet för Ikea-bygget, medan däremot BDX fick själva fyllningsjobbet med tio lastbilar och två hjullastare som arbetade för fullt och hanterade 11 000 kubikmeter/dag Det är ett problem för oss med den finska konkurrensen, medger Roger Larsson som får medhåll av andra svenska entreprenörer. Ett annat problem är att lönsamheten är för låg. Vi måste få upp den med tanke på framtiden och kommande investeringar. En högre lönsamhet är en prioritering för oss. Vi måste fokusera på den frågeställningen. Ett annat problem som vi känner av alldeles klart är att tillgången på lediga maskiner inte alls är lika hög som tidigare. I praktiken är det så att det inte finns några lediga maskiner att tillgå. Beställarna måste planera bättre nu. Det går inte längre att ringa samma morgon som man önskar en maskin. Då är risken stor att man får vänta. Trots att det är svårare att få tillgång till en maskin i dag har inte prisbilden förändrats till det positiva. Snön kom tidigt i år. Likaså tjälen. Cirka en månad tidigare än normalt. Vintermörkret har också kommit. Men vad bekymrar det en hel anläggningsbransch här uppe. Nästa år, 2007, ser ut att bli ännu bättre än vad 2006 varit.


Göran Bergstrand


goran@entreprenad.com


Till senaste nytt

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.084