23948sdkhjf

Afrikas största hamn snart i drift

Hamnen Tanger Med blir lika modern som kvinnan som stolt visar runt. Hon heter Hind Zahr, är marockanska, 25 år gammal och civilingenjör. Den nya gigantiska hamnen är hennes första och största uppdrag; på en internationell scen där hon är den enda kvinnan bland 25 ingenjörer. Tanger Med (förr Mediterraneo) invigs i mitten av 2007. Den är belägen 35 kilometer öster om Tanger och med ända upp till 18 meters djup. Det blir en av de största hamnarna i Medelhavet med två jättelika containerterminaler och anläggningar för övriga fraktfartyg och färjor. Samtidigt byggs vägar och trafikanläggningar av stora mått för att sammanlänka kajerna med nya frizoner för produktion och handel samt med landets övriga vägsystem. Hamnen är grundpelaren i en plan för Nordmarocko, som ska ge regionens tillväxt ett kraftigt lyft under de närmaste åren. Tanger Med är den nya knytpunkten för landtransport mellan Europa och Afrika men också för båttrafik som går i en ring runt jorden mellan Asien, Afrika, Europa samt Nord- och Sydamerika. Det stora trycket finns i sjöfarten, och därför öppnas hamnen för containerfartyg. Hela 16 portalkranar ska resas längs med den 1 600 meter långa kajen som är uppdelad i två områden med var sin operatör. APM Terminals, som är ett dotterbolag till det största rederiet Maersk, har fått koncession på 30 år för det ena hamnområdet. APM Terminals investerar 150 miljoner euro fram till 2010 i terminalen som har 800 meter kaj och ett öppet område på 40 hektar, där 29 hjulburna kranar kommer att flytta runt det värdefulla godset. Den nya APM-hamnen är en del i Maersks strategi att utveckla liknande containerterminaler runtom i världen. Operatören på den andra containerterminalen blir ett konsortium bestående av tyska Eurogate och italienska Contship. Redan i dag driver konsortiet elva terminaler i Nordsjön, Medelhavet och Atlanten. De båda tvillingterminalerna ska kunna klara att hantera 1,5 miljoner TEU (20-fotscontainrar) när hamnen öppnar i juli 2007. Man räknar dock med en fördubbling från och med 2009. Hamnarna får en kapacitet på 3,5 miljoner containrar om året, och när den andra hamnanläggningen är färdigställd går Tanger Med om Durban i Sydafrika som beskrivs som kontinentens största hamn. Den nya fartygsgenerationen kan lasta upp till 15 000 containrar samtidigt, som ska ut på havens mest trafikerade sjöväg. Sett från Marocko går vägen via Gibraltarsundet till USA:s öst- och västkust, vidare till Kina, Japan och Indien, till Persiska viken, Röda havet, genom Suezkanalen till Medelhavet för att slutligen nå Tanger Med. – Den mest rationella rutten runt jorden har fem till sex stopp på vägen, och här är hamnen en naturlig knutpunkt, säger El Mostafa Almouzani, chef för hamnprojektet. I satsningen ingår en roll-on-roll-off-anläggning och lite utanför industrihamnen byggs en allmän färjehamn med åtta kajplatser och kapacitet att klara fem miljoner passagerare, en miljon personbilar och 500 000 lastbilar per år. I nivå med havet byggs en järnvägsstation för passagerare och uppställningsplatser för containrar. Dessa anläggningar beräknas tas i bruk år 2010. Dessutom byggs en speciell terminal för bränsle till besökande fartyg och verksamheter i hamnen, och vidare två kajanläggningar för allmänt fraktgods samt spannmål och foder. Innanför området uppstår en "frizon" för logistik, handel, lätt industri och turism. 44 jättelika sänkkassuner är ryggraden i den västra piren som ska ge skydd mot Atlantens våldsamma krafter och Gibraltarsundets kraftiga strömmar som alltid rör sig mot Medelhavet. Varje kassun tillverkas i tre steg. Första steget: Diametern på varje kassun är 28 meter. Däremot bestäms dess höjd först på plats beroende på vattendjupet. Produktionen sker på ett jättelikt "löpande band" där flera kassuner tillverkas på samma gång. Kassunen transporteras sedan enkelt på spår ut till havsbassängen. Där flyter den med bottnen en meter under vattenytan, där den kontrolleras av en dykare. Andra steget: 20 meter byggs på i höjdled innan kassunen transporteras tillbaka på land till botten av den stora vågbrytararmen. Tredje steget: Här "individualiseras" kassunen med en ökning av höjden i relation till bottennivån där den ska placeras och sammanfogas med de övriga kassunerna. Vågbrytaren får en höjd på 15 meter över havsytan och når 285 meter ut i sundet. Den del som inte syns är som mest 20 meter ner till havsbotten. Ambitionen är att den nya hamnen ska vara en motor för utvecklingen av Nordmarocko med logistik och frizoner. Den kopplas ihop med sjötransportbältet runt jorden där hamnarna ligger som pärlor på ett snöre. Hind Zahr och de 25 000 andra som arbetar mer eller mindre direkt med hamnporjektet, är i full färd med att skapa ett nytt nordafrikanskt kapitel i tillväxtens världshistoria. Det viktigaste någonsin för denna del av Afrika. När Marocko 1956 blev oberoende fortsatte utvecklingen med fokus på den västliga delen av landet kring Rabat och Casablanca. Det ledde till bristande jämvikt. Nu kommer det nya projektet att skapa en mer naturlig balans i den nordliga delen av ökenlandet. Tanger Med kommer att förändra balansen i den ekonomiska och sociala utvecklingen av Marocko, eftersom den nya hamnen är sex till åtta gånger mer effektiv än landets hittills största hamn i Casablanca. Zonen i hamnen är till för ultralätt industri, reservdelar, jordbruksprodukter, fabriker för slutmontering och serviceindustrier. En miljard euro kommer att investeras i hamnens frizon. Den har en storlek på 130 hektar med 49 000 kvadratmeter lagerbyggnader och styrs av Dubai-baserade Jbel Ali Free Zone International. I inlandet växer det fram en annan frizon med tyngre industri för att förstärka effekten av den nya hamnen. Den har förmånliga skatteregler och ett smidigt tullsystem, lovas det. Ännu en ny frizon för handel och service utvecklas längs en ny motorväg som leder till Marockos ekonomiska kraftcentrum. Där kommer det bland annat att finnas 20 000 kvadratmeter under tak och ungefär 500 företag förväntas etablera sig. Den nuvarande industriella frizonen vid Tanger kommer att byggas ut till 600 hektar, och en speciell frizon söder om Ceuta ger service åt de andra frizonerna. – Vår handel med omvärlden kommer att öka kraftigt, och vi förväntar oss 145 000 nya arbetstillfällen i samband med den nya hamnen och de nya frizonerna, säger El Mostafa Almouzani. Det stora projektet med utvecklingen av Nordmarocko är riktat till marknader med över 600 miljoner människor; i Västeuropa, i Väst- och Nordafrika samt i Nordamerika och längs med den globala sjöfartsleden. Hamnen på tröskeln mellan Europa och Afrika och i sundet mellan Medelhavet och Atlanten är därmed den centrala delen, navet, av denna politik mot ökad export. Det är kombinerat med Marockos frihandelsavtal med EU som startade beskedligt år 2000 men ska stärkas fram till år 2012. Nya väg- och spåranläggningar För att länka ihop hamnen med frizonerna och Marockos ekonomiska centrum byggs en 61 kilometer lång motorväg i västlig riktning till Tanger-Rabat-motorvägen. En annan motorväg skapar en förbindelse till de kommersiella zonerna, och ett järnvägsspår byggs till hamnen i Fnideq som ska bli servicecentrum för samtliga zoner. 20 procent av sjöfrakten transporteras i regel via järnväg, och man lägger spår på en 45 kilometer långs sträcka som förbinder hamnen med Marockos nationella järnvägsnät. Projektet förväntas vara klart när hamnen öppnar i juli 2007. Dessutom är nya vägar och utbyggnad av befintliga vägar i regionen planerade för att öppna upp landet ytterligare. Statlig-privat byggherre Det nya nordmarockanska hoppet i utvecklingen leds av TMSA, Tanger Med Special Operations, som ägs av staten, men fungerar som ett privat bolag. Hela projektet beräknas kosta en miljard US-dollar. Hamnen med anläggningar kostar 390 miljoner, frizonerna 210 miljoner, infrastrukturen 310 miljoner och vvs-, el- och teleinstallationerna 90 miljoner dollar. Av de 25 000 sysselsatta i projektet arbetar 3 000 personer direkt med konstruktionen av den vackra kustlinjen, medan övriga 22 000 arbetar hos underleverantörer med byggnaden av hamnen. Den konkurrerande hamnen i Algeciras, precis ovanför Gibraltarsundet, är Spaniens största. Algericas har inlett ett samarbete kring hamn- och tullfrågor med Tanger Med för att stärka sundets position som ett kraftcentrum för den globala handeln. Dessutom strävar hamnarna efter högre sjösäkerhet samt bättre miljöskydd. Förr tog överfarten från Algeciras till Marocko och Tanger ett par timmer, men den kortas nu ner till 35 minuter. Dessutom har Spanien en stor hamn i Ceuta i Afrika, öster om Gibraltarklipporna. Det var förresten dessa två jättelika klippor som förr i tiden utgjorde Medelhavets och världens ände och som kallades Herkules två pelare. De tre hamnarna i Gibraltarsundet ska i en nära framtid kunna ta hand om 13 miljoner containrar om året som alla ska transporteras vidare till sina mottagare. I Spanien, i den sydliga delen av Andalusien, planeras omfattande väg- och järnvägsbyggen för att komplettera det redan väletablerade motorvägs- och järnvägsnätet.


Text Henrik Byrn

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062