23948sdkhjf

Bra år för Peab

År 2006 blev ett framgångsrikt år för Peab. Den rådande högkonjunkturen på den nordiska byggmarknaden märker vi av inom samtliga våra verksamheter. Detta gäller såväl orderingång, omsättning som rörelseresultat och vår tillväxt är fortsatt stark, säger Peabs vd Mats Paulsson.


Mats Paulsson kan se tillbaka på 2006 med rätt stor belåtenhet. Företagets omsättning ökade med 19 procent till 30,3 miljarder kronor jämfört med 2005. Rörelseresultatet förbättrades med 67 procent till 1 251 miljoner kronor. Även orderingången ökade med 19 procent jämfört med 2005. Vid årsskiftet hade företaget en orderstock värd 20,6 miljarder kronor (17,7). Mats Paulsson räknar med fortsatt positiva marknadsutsikter även om bedömningen är att högre räntenivåer och brist på utbildad arbetskraft kommer att dämpa tillväxttakten redan under innevarande år. Peab har också noterat betydande prisökningar på såväl insatsvaror som underentreprenörer under 2006 och ser en klar risk att den tendensen håller i sig. Även regeringens skattehöjning på boendet som infördes vid årsskiftet kan slå mot byggbranschen. Enligt Mats Paulsson visar dagens situation på vikten av att byggföretagen tar kommandot och utvecklar produktionsmetoder som sänker byggkostnaderna.För koncernen är det också viktigt att utlandsverksamheten uppvisar ett förbättrat orderläge och en efterfrågan som beskrivs som god. Verksamheten i Norge genererade ett positivt rörelseresultat under året medan den finska rörelsen utvecklas i enlighet med fastställda åtgärdsplaner. Rörelseresultatet för utlandsverksamheten är dock fortfarande negativt med en förlust på sex miljoner kronor. Det är ändå en avsevärd förbättring jämfört med 2005 då företaget redovisade en förlust på 88 miljoner kronor.


Morgan Andersson


morgan.andersson@allerbusiness.se

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063