23948sdkhjf

Mer pengar till järnvägen

De pengar Banverket får till sitt förfogande under åren 2008-2010 är långt ifrån tillräckligt. För att komma till rätta med dagens brister i järnvägsnätet begär Banverket ytterligare ungefär 5,4 miljarder kronor utöver det nuvarande förslagets cirka 32 miljarder kronor. Banverket konstaterar helt kort att det gångna årets bristande underhåll lett till problem för resenärer och godstransportörer. Innebörden i äskandet är att det blir svårt att leva upp till regeringsförklaringens tonvikt på tillväxt och sysselsättning om inte den spårbundna trafiken fungerar på ett tillfredsställande sätt. För att målen ska klaras krävs, enligt Banverket, bland annat ökad punktlighet. Lämpliga vägar att uppnå detta är att såväl underhållet av det befintliga spårnätet lyfts som att nätet tillförs tillräckligt mycket ny spårkapacitet för att. Bland annat vill Banverket: Förbättra punktligheten och minska risken att tåg ställs in; Förbättra kvaliteten på trafikinformationen; Göra särskilda satsningar i Mälardalsområdet och övriga storstadsregioner; Röja träd längs strategiska stråk; Genomföra nödvändiga investeringar i anslutning till Botniabanan och Citytunneln inför trafikstarten för dessa stora trafikpåverkande projekt.


Morgan Andersson


morgan.andersson@allerbusiness.se

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.189