23948sdkhjf

Tryggt med tryckt ledning

Vid Upplands-Bro uppförs en ny stadsdel kallad Kockbacka, för närvarande Sveriges största etablering av småhus med 350 nya villor och radhus. För att klara lerunderlaget har BAB Rörtryckning schaktfritt med rörtryckning byggt en stor del av det nya va-nät som ska försörja området.


Området som bebyggs består till stor del av åkermark. De geologiska förutsättningarna har bjudit på stora utmaningar, då marken består av mycket lös lera och djupt till berg. Gammal sjöbotten har satt markanta spår. – Redan i projekteringsstadiet var mycket av de nya vatten- och avloppsledningar som skulle byggas tänkta att utföras schaktfritt med hjälp av rörtryckning på självfallsledningarna, berättar Magnus Tingstrand vid BAB Rörtryckning. Som huvudentreprenör utsågs Oden Anläggning som i sin tur anlitade BAB som underentreprenör för de schaktfria delarna. I BABs uppdrag ingick över 30 sänkbrunnar och mer än 1 500 meter rörtryckning. Oden Anläggning såg de schaktfria teknikerna så fördelaktiga att de i stället för att schakta ned vattenledningarna lät BAB förlägga även dessa schaktfritt. Då ledningarna är trycksatta krävdes inte samma precision som vid självfallsledningar. BAB utförde ledningarna med styrd borrning. Under en period var två borriggar aktiva med att borra cirka 300 meter färdig vattenledning om dagen. Totalt har det borrats runt 1 600 meter vattenledning. Lars Person är platschef vid Oden Anläggning. – En snabb och ekonomisk metod jämfört med andra tekniker. Oden beställde även mer rörtryckning på sträckor som skulle ha schaktats, samt en stor sänkbrunn med en diameter på fyra meter och ett djup på nio meter som ska användas som pumpstation. Slutligen valde beställaren också att med hjälp av styrd borrning utföra både tryckspill, dagvatten och vattenledningar ut från det nya området till förbindelsepunkten på det befintliga nätet. Varför valdes schaktfria tekniker på åkermark, där det ju borde vara absolut billigast att gräva ner ledningarna? – Svaren på detta är flera men för att nämna några av de viktigaste faktorerna måste man börja med beställarens perspektiv. En tryckt eller borrad ledning ligger där den ligger, den kommer inte att drabbas av sättningar såvida inte hela området sätter sig, säger Magnus Tingstrand. – En schaktad ledning kommer däremot att drabbas av mycket stora sättningar särskilt de första åren. Man når alltså ett bättre och betydligt mer bestående resultat med tryckta ledningar. Ekonomiskt och tidsmässigt var schaktfritt också mycket konkurrenskraftigt. I stället för att själva schakta och lägga ner rören valde Oden även på flera ställen att anlita BAB och därmed utföra ledningarna via schaktfria metoder. Totalt har cirka 1 700 meter av ledningar som skulle schaktas ned utförts schaktfritt.


Monica Almgren


monica.almgren@allerbusiness.se

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063