23948sdkhjf

Först på plats Bra på het marknad

Det är lördag och vanlig arbetsdag i Ungern. Ungerska arbetsmarknaden är flexibel och det innebär att man kan byta en arbetslördag mot en ledig klämdag nästa fredag, i samband med Ungerns nationaldag på torsdagen. Ungern, med ett stort budgetunderskott, har höjt skatterna för företag och individer och dragit åt svångremmen men byggmarknaden är ändå het. Skanska var första svenska byggföretag, och ett av de första svenska företagen, över huvud taget på plats i Ungern redan 1989, då Ungern utropade självständighet gentemot Ryssland. – Att vara tidigt ute är viktigt. Vi har lyckats etablera ett mycket starkt varumärke, säger Andreas Lindelöf. Budapest är en av Skanskas huvudmarknader utanför Skandinavien och det långsiktiga målet är att utveckla 15 000 till 20 000 kvadratmeter kontorsyta varje år. Affärsidén är att bygga fastigheter och sedan hyra ut lokaler. Det nuvarande byggprojektet är Népliget Center, sydöst om staden. Nepliget betyder ungefär Folkets park på ungerska och omfattar totalt cirka 26 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. – Fast Folkets Park har inte samma innebörd som hemma och liget är ett finare namn för park, säger Andreas Lindelöf. – Jag är nöjd med den ungerska anknytningen i namnet. En av svårigheterna är att hitta på bra namn på våra byggprojekt. Vanligt är engelska namn men det kan kännas för internationellt och anonymt utan lokal anknytning. Investeringen för Nepliget uppgår till 224 miljoner kronor, varav 177 miljoner kronor för den första etappen. Vägen till "Folkets Park" är hårt trafikerad, men Budapest håller på att färdigställa en ny ringled och motorväg. Två Liebherr byggkranar avtecknar sig mot skyn när vi närmar oss Skanskas byggarbetsplats dit 120 byggarbetare för närvarande är knutna. Som mest kommer de att vara 250 och enbart män. För på ungerska byggplatser göre sig kvinnor inget besvär för detta är fortfarande en helt manlig bastiljon. – Undersökningar visar att Ungern har ganska strikt uppdelning av manliga respektive kvinnliga yrken utifrån traditionella värderingar enligt våra mått mätt, säger Andreas Lindelöf. Skanskas sex underentreprenörer vid Nepliget består av en internationell mix, exempelvis österrikisk-ungerska Axima som svarar för projektering och utförande av vvs- och ventilationsentreprenaden och österrikiska Strabag som svarar för stommen. Nepliget kommer att bestå av tre hus som byggs i sju våningar, tre våningar under jord och fyra våningar ovanför, totalt över 30 000 kvadratmeter. – Jag kommer från Malmö och är van vid en platta på marken att bygga bostäder på. Annars har vi en skandinavisk approach på Nepliget med tanke på materialval och att leka med ljus, säger Andreas Lindelöf. – Exempelvis är det sluttande öppning i arkitekturen för den yttre fasaden, detta för att anländande besökare ska kunna se den vackra trädgården. Av tre nästan identiska hus som det är tänkt att bli, är stomme och fasad klart till och med fjärde våningen för ett hus, det vill säga etapp 1. Bygget påbörjades i maj förra året och hela projektet med tre hus ska vara klart i slutet av 2008. Varje våning har tagit två veckor att bygga. På fjärde våningen plockar Nagy Lovant och Lojos Couba bort stämp för att förbereda för femte våningen. En Liebherr byggkran hissar under personalens proffsiga dirigerande upp ett armeringsjärn för en vägg. – Armeringsjärnet som kommer tror många är bockat på plats. Men precis som i Sverige kommer det färdigbockat. Över huvud taget är det en fin, hög grad av utvecklat byggande. Någon markant skillnad från Sverige när det gäller att anlita entreprenörer? – Ungerska entreprenörer är mer specialiserade. Samma företag har olika avdelningar med olika inriktning, där en stomentreprenör kan ha en avdelning specialiserad på ovan mark och en annan under mark, säger Andreas Lindelöf. Suget är stort och ungerska beställare är otåliga. – Vi fick i början av mars en förfrågan om förhyrning av 10 000 kvadratmeter och det skulle vara klart redan i augusti, när december är det tidigaste som skulle fungera. Så vi fick tacka nej, säger Andreas Lindelöf. I Sverige tror vi ofta att vi är bäst på säkerhet och miljö. Men på bygget i Budapest krävs hjälmar, skyddsskor, reflexvästar och övrig säkerhetsutrustning precis som i Sverige. Arbetsplatsen har ett väl utvecklat avfallssorteringssystem som innebär sortering av stål, papper och plast med mera. Det är ingen lag på detta men är starkt rekommenderat från myndigheternas sida. – Och för två dagar sedan var det razzia här för att leta efter svart arbetskraft. Så det är ordning och reda som gäller, säger Andreas Lindelöf. Totalt i östvästra Budapest har Skanska köpt tre hektar mark, där det går att bygga 100 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Skanska har redan byggt två stora retailboxar och fyra kontorsbyggnader i Budapest, totalt cirka 110 000 kvadratmeter. Männen har monopol på byggarbetsplatsen men på Skanskas kontor i centrala Budapest med 15 anställda är kvinnorna faktiskt i övervikt, 60 procent mot 40 procent män. Här finns bland kvinnorna två ekonomiansvariga redovisningsekonomer, två marknads- och uthyrningschefer och en projektutvecklingschef. Andreas Lindelöf har arbetat på Skanska i Sverige sedan 1994 inom avdelningen entreprenad och från 1998 med bostadsutveckling och senast som regionchef för Skanska Nya Hem Öresund. – Jag började på Skanska för att jag ville arbeta utomlands. Den internationella miljön är stimulerande. Kontaktnätet här i Budapest är inte lika stort som hemma i Sverige med olika supportfunktioner. Jag får ta reda på mycket, säger Andreas Lindelöf. Något gott råd för de som vill arbeta i Budapest? – Det går inte att komma som kung till en het marknad. Här måste man kämpa för sin överlevnad. Och inse att kunnandet är stort i Ungern. Andreas Lindelöf kom till Budapest i höstas med familjen, frun Kay, lärare och barnen Anton 7 år, Elsa 5 år och Aiden 3 år. Kay har fått arbete som lärare på Amerikanska Skolan och barnen har fått nya kompisar. I Ungern förväntas kvinnor vara hemma när de fått barn länge och har rätt till visserligen obetald men än dock mammaledighet upp till nio år, det vill säga tre år per barn. Vilket naturligtvis ställer till problem för arbetsgivaren som måste anställa ny personal samt kompetensutveckla den person som kommer tillbaka efter så lång frånvaro, nästan ett decennium. Det finns daghem för familjen Lindelöfs treåring men det öppnar först klockan 8.30. – Då hinner inte Kay eller jag till jobbet så vi får betala extra för att kunna lämna klockan 8 och på personalens min förstår vi att vi anses vara dåliga föräldrar, säger Andreas Lindelöf. Ungrarna får lösa dagistider och liknande genom det sociala nätverket. – Min kollega Pados Garbor, också han småbarnspappa med arbetande fru får förlita sig på att mor- och farföräldrar ställer upp när det behövs. För att komma till Skanskas kontor med Zoega i kaffemaskinen (ett villkor för besökare från Sverige är att ta med ett paket Zoega) har vi passerat ett trevåningsgarage med oerhört hög finish. Andreas Lindelöf passar på att framhålla kvaliteten i det ungerska byggandet. – Allt här är byggt genomgående med hög kvalitet. Eftersom ungerska byggarbetare och tjänstesektorn över huvud taget, kostar mycket mindre i Ungern jämfört med Sverige går det att satsa mer på kvalitet, säger Andreas Lindelöf. – Konkreta exempel är målade betongytor, extremt välslipade och bearbetade betonggolv med hög bearbetningsgrad, säger Andreas Lindelöf.


Text & Bild Monica Almgren


monica.almgren@allerbusiness.se

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063