23948sdkhjf

Järnvägsbro i känslig natur

En ny och starkare järnvägsbro över Helge å i Kristianstad ska göra det möjligt att trafikera sträckan med tyngre tågset.


Helge å rinner genom Vattenriket i Kristianstad som ingår i Natura 2000, EU:s nätverk för säregna och skyddsvärda miljöer. Det innebär att alla ingrepp i terrängen måste göras varsamt för att begränsa eventuell påverkan på växt- och djurliv. I Vattenriket delas Helge å i två fåror, en i öst och en i väst. Järnvägsbron över den västra åfåran byggdes omkring 1915 och ska nu ersättas med en 67 meter lång enkelspårsbro i betong. Därtill ska 450 meter ny banvall byggas. – Marken omkring ån består till stor del av gyttja och dy. Vi börjar därför med att förstärka den. Främsta utmaningen är att vi under en tågfri tid om 70 timmar ska byta ut 6 000 kubikmeter jordmassor. Jorden byts först och främst för att den nya banvallen ska bli stabil, men även för att maskiner och personal ska komma fram till den plats där bron ska ligga, säger Ulf Bolin, entreprenadchef på NCC som ska uppföra den nya bron för 21 miljoner kronor. Den nya bron ska vara klar för trafik i augusti 2008. Därefter rivs den nuvarande bron. Som mest kommer ett 15-tal personer att sysselsättas i projektet.


Morgan Andersson


morgan.andersson@allerbusiness.se

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08