23948sdkhjf

Mälardalens spårnät eftersatt

Med hjälp av 1,7 miljarder kronor extra under perioden 2008-2010 vill Banverket halvera antalet förseningstimmar för tågtrafiken i Mälardalen. Resurstillskottet ska användas till tidigareläggning av projekt som ligger senare i tidplanen.


Tågtrafiken i Mälardalen blir allt mer problemfylld på grund av dagens trängsel på järnvägsspåren. Trafiken med lokal- och regionaltåg har ökat kraftigt de senaste tio åren. Järnvägen mellan Södertälje och Eskilstuna trafikeras exempelvis av sju gånger så många resenärer i dag som 1997. Vitala delar av järnvägsspåren utnyttjas maximalt under högtrafik och förseningar fortplantar sig snabbt till andra tåg och till helt andra ställen. Banverkets bedömning är att den samlade mängden resenärsförseningar i området uppgår till cirka 4,5 miljoner timmar per år. Det motsvarar en arbetsvecka per år för pendlaren, vilket kan översättas till en samhällsekonomisk förlust på 1,1 miljarder kronor årligen. Banverket, SJ och SL vill nu tillsammans samla krafterna för att under tre år halvera antalet förseningstimmar i Mälardalen. I det budgetunderlag för 2008-2010 som nu lämnats till regeringen har Banverket därför begärt ytterligare 1,7 miljarder kronor för åtgärder i Mälardalen. Större delen av de extra resurserna vill Banverket använda för att mildra effekterna av dagens flaskhalsar. Lösningen är helt enkelt en tidigareläggning av projekt som finns längre fram i tiden i Banverkets investeringsplan. Högt upp på Banverkets prioriteringslista finns spår och växlar på sträckan Järna-Hallsberg, mötesstationer där tåg kan mötas mellan Södertälje och Eskilstuna samt förbättringar vid in- och utfarten till Stockholms central. Utöver detta vill Banverket satsa 350 nya miljoner kronor på mindre investeringar, bland annat mellan Älvsjö och Flemingsberg samt mellan Karlberg och Bålsta. På de här sträckorna vill Banverket framför allt förbättra signalsystemet, byta växlar och vidta åtgärder som gör att tågen kan framföras snabbare. Banverket har tidigare konstaterat att de 32 miljarder kronor som verket tilldelats i det nuvarande förslaget är alldeles för lite för att komma till rätta med dagens brister. Totalt kräver verket ett tillskott på 5,4 miljarder kronor för hela järnvägsnätet.


Morgan Andersson


morgan.andersson@allerbusiness.se

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078