23948sdkhjf

Maskinförsäljningen 2006 planar ut men fortsatt stark

Bygg- och anläggningsbranschen var fortsatt stark under förra året vilket även smittade av sig på maskinförsäljningen. Totalt såldes 3 572 maskiner, en ökning med tio procent. De små maskinerna fortsätter ta mark medan de större står still jämfört med 2005.


För ytterligare en gång i ordningen kan Leveranstidningen Entreprenad presentera försäljningssiffror från föregående år. Statistiken innehåller som vanligt information från både Maskinleverantörernas medlemmar (ML) och fristående maskinförsäljare. De sistnämnda, som står för drygt en fjärdedel av den totala försäljningen, säljer små hjullastare, redskapsbärare och kompaktlastare, men framförallt minigrävare. Produktgruppen stod för den procentuellt högsta ökningen under förra året (28 procent) och börjar närma sig 1 000 sålda maskiner per år. Minigrävaren fortsätter att sälja bra, många importörer kan hålla minimal marginal och pressade priser när volymerna är stora. De maskinförsäljare Entreprenad har pratat med konstaterar också att de av samma anledning måste sälja en stor mängd maskiner, alternativt ha ett stort utbud av olika produkter. Maskiner runt 3,5 ton går bäst och att försäljningen fortfarande håller i sig beror på att maskinerna ständigt hittar nya användare. Med sitt låga pris har nu till och med mindre egenföretagare utanför anläggningsbranschen köpt sig en egen maskin. I stället för att leja in tjänsten köper exempelvis snickarfirmor och rörmokare en egen minigrävare och utför arbetet själv. Den hisnande försäljningsökningen under 2005 inom stora produktgrupper som hjullastare, band- och hjulburna grävmaskiner avtog rejält under förra året. Försäljningen är trots detta fortsatt hög, något som överraskar Björn Bäckström, vd på Maskinleverantörerna. – Den ligger fortfarande på en väldigt hög nivå, högre än vad den borde. Vi har fått flera signaler som tyder på att konjunkturen är på väg att bromsas upp, panikstopp i en del fabriker till exempel. Jämfört med våra nordiska grannländer ligger vi i Sverige fortfarande på en låg procentuell nivå av BNP när det gäller infrastruktursatsningar. Med svenska mått är det trots detta full fart inom anläggningsbranschen just nu. Björn Bäckström tror däremot att toppen är nådd. – Det är alltid svårt att säga med säkerhet men i dag ser vi tecken på att konjunkturen håller på att bromsas upp och till slut kommer vi till ett stopp även om vi ligger kvar på dagens nivåer längre än vad vi borde ha gjort. Vi ser också hur försäljningen har börjat plana ut redan nu. Miljösteg 3A började införas redan sista december 2005 och är snart infört i samtliga maskinklasser (delas in i fyra olika maskinstorlekar från 19 till 560 kW). Miljöstegen är något som tillverkarna är tvungna att anpassa sin motortillverkning efter och de brukar ha en viss inverkan på maskinförsäljningen i väntan på nästa steg. Den maskinklass som låg närmast det nya 3A-steget under förra året var maskiner mellan 75 och 130 kW, där steget infördes årsskiftet 06/07. De som köpte maskiner mellan 14 och 24 ton under förra året verkar dock inte ha brytt sig nämnvärt om detta då försäljningen för bandburna grävmaskiner ökade som mest i de berörda storlekarna (16-19 ton). Andra storlekar som ökade kraftigt för just bandburna grävmaskiner var 6-11 ton och 28-33 ton. En maskingrupp som troligen påverkades av miljösteget var hjulgrävaren där många maskiner ligger i den berörda viktklassen, men även andra faktorer påverkade försäljningen. Långa leveranstider gjorde till exempel att en del maskiner inte levererades förrän i år och många inväntar även Caterpillars D-serie, en storsäljare som har premiär på MaskinExpo i maj. Säkerligen finns det ytterligare förklaringar till hjulgrävarens försäljningstapp på 16 procent, till exempel att den ökade med hela 40 procent året innan. Volvo var en av tillverkarna som gick mot strömmen och ökade sin försäljning. De flesta av Sveriges stora maskinförsäljare är överens om att vi ser en annan typ av jobb i dag. Bostadsbyggandet ökar i storstäderna samtidigt som vi ser mindre anläggningsbyggande. Det är också förklaringen till de stora maskinernas tillbakagång. – De stora anläggningsjobben har drivit försäljningen under en tid men nu har de största entreprenörerna förnyat sina maskinparker i stor utsträckning, konstaterar Mikael Krispinsson, tf försäljningschef på Pon Equipment. – Förutom att vi ser mer byggande i städer, som ger ökad försäljning av servicemaskiner, går även Sveriges industrier på högvarv. De behöver mycket maskiner till materialhantering. Att det är stor åtgång på minigrävare är uthyrningsbranschen en stor förklaring till, säger han. Många av maskinförsäljarna som Entreprenad talat med beklagar problemet med långa leveranstider. Den som vill ha en mobilkran i dag får fortfarande vänta mellan ett och två år. Även om det finns kapacitet i fabrikerna saknas motorer, växellådor och plåt från under- leverantörerna. Många hävdar överlag att de skulle kunna sälja mycket mer men med risk för att inte hinna med eftermarknaden håller man i handbromsen. Kunderna är viktiga även efter en högkonjunktur. Annars är det positiva tongångar. Under 2005 backade sex av totalt 14 maskingrupper, 2006 endast en. Traditionellt sett har vi en liten maskinförsäljning i Sverige jämfört med våra grannländer och försäljningsmängderna varierar kraftigt på en känslig marknad. Leveranstidningen Entreprenad har presenterat statistik sedan 1975 och historiskt sett har maskinförsäljningen haft två toppar, 1976 (cirka 3 900) och 1989 (4 175). Någon gång innan 2010 får vi förmodligen se nummer tre.


Statistik i siffror


Klas Skarin


klas.skarin@allerbusiness.se

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063