23948sdkhjf

Anläggningsbyggandet ny motor

De offentliga investeringarna är på väg att återta rollen som lokomotiv för anläggningsbyggandet. Under 2006 märktes bland annat en uppgång för vägbyggandet som backade rejält 2005. Och tendensen håller i sig. Investeringarna i såväl vägar som annan infrastruktur förblir på en hög nivå även om ökningstakten minskar.


Byggkonjunkturen visade en märkbar uppgång under 2006. Investeringsviljan fick mycket näring i utvecklingen av BNP. En tillväxt kring 4,4 procent är den högsta på flera år även om den är skrämmande låg i ett internationellt perspektiv. För byggsektorn märktes det bland annat i att investeringarna i byggandet ökade med ungefär tio procent från en nivå kring 193 miljarder kronor under 2005. En allmän bedömning är att efterfrågan på byggmarknaden förblir stark även under 2007. Detta trots att utvecklingen bromsas av en allt större brist på arbetskraft, höjda skatter på boende och ränteuppgången. Ökat vägbyggande På anläggningssidan stannade ökningen kring fem procent under 2006. Förväntningarna var högre än så, men framför allt de offentliga investeringarna nådde inte upp till förväntad nivå. I stället var det de privata investeringarna drivna av energisatsningar som höll nivån på anläggningsprojekten uppe. Redan under andra halvåret noterades emellertid vikande investeringar för såväl transportsektorn som för post och tele. Tendensen är att de privata investeringarna kommer att plana ut under 2007. Som det ser ut kommer i stället de offentliga investeringarna tillbaka som lokomotiv och bedöms bli drivande på anläggningssidan under 2007. Vissa skillnader kan dock konstateras. Under fjolårets nio första månader noterades en märkbar förskjutning från investeringar i järnvägar till satsningar på vägnätet. Järnvägsinvesteringarna lär dock öka något även i år bland annat på grund av ett flertal stora projekt. Däribland finns Norge/Vänerbanan, Haparanda- och Ådalsbanan samt utbyggnaden av det så kallade godsstråket genom Bergslagen. Givetvis finns också Botniabanan, tunneln genom Hallandsås och Citytunneln i Malmö med bland de stora satsningarna. Viss oro skapas dock av att regeringen slagit till bromsarna vad gäller Citybanan i Stockholm. Det angelägna projektet kan emellertid komma på banan igen rätt snabbt sedan en utredning slagit fast att alla andra alternativ är betydligt sämre. Projektet kommer med stor säkerhet att sätta fart på nytt även om det försenats. Väginvesteringarna har kommit tillbaka starkt efter den kraftiga tillbakagången under 2005. Vägverket ökade investeringarna under 2006 och ser ut att kunna öka ytterligare ett snäpp under innevarande år. Det görs möjligt bland annat genom att låneramen vidgas. Bland de större projekten är Norra Länken i Stockholm som väntas komma igång i större omfattning under året. I ett något längre perspektiv vill regeringen dessutom att intäkter från det trängselskatteprojekt som fått nytt liv ska användas till utbyggnad av vägnätet i Stockholmsregionen. En snabb titt på konsulternas orderböcker gör att byggbranschen med stor säkerhet kan räkna med att högkonjunkturen fortsätter även en bit in på 2008. Konsultföretagen arbetar tidigt i investeringscykeln och deras orderläge ger en oftast rätt tillförlitlig bild över framtiden, ett till ett och halvt år bort. För de stora teknikkonsulterna går områden som infrastruktur, energi och miljöteknik bra. Ordersituationen har förstärkts från ett läge som redan tidigare betraktades som gott. Bedömningen är att uppdrag som hänförs till investeringar i energi- och kraftprojekt visar god tillväxt och kommer att vara ett tillväxtområde i flera år framåt. Även på trafiksidan ser den närmaste framtiden ljus ut. Med viss reservation för vad som händer med Citybanan gör branschorganisationen Svensk Teknik & Design bedömningen att investeringarna i infrastruktur kommer att öka med 6-7 procent under 2007 och ytterligare 3-4 procent under 2008. Inte minst en världsomspännande efterfrågan på olika metaller gör att också gruvsidan ser stark ut.


Morgan Andersson


morgan.andersson@allerbusiness.se

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063