23948sdkhjf

Sveriges Åkeriföretag: Villkorad kilometerskatt

och att det totala skatteuttaget inte blir större än idag.


Statens Institut för Kommunikationsanalys (Sika) har till regeringen överlämnat sin utredning om en kilometerskatt för tunga lastbilar. Göran Forssén är vd i Sveriges Åkeriföretag. – Vi förutsätter att ett eventuellt införande av kilometerskatt sker EU-harmoniserat med ett likartat tekniksystem och avgifter så att svenska åkerier inte belastas med ännu högre beskattning än sina EU-kollegor. Om kilometerskatten medför en högre skattenivå ökar transportkostnaderna och ger därmed konkurrensnackdelar för hela svenska näringslivet. – Åkerierna betalar ju inte skatter ur egen ficka. De bakas in i priset och tas ut av kunderna. Det finns vanligen inget alternativ för transportköparen att välja något annat än lastbilstransport. Det tydliggörs bland annat av att 92 procent av allt lastbilsgods transporteras på kortväga avstånd, det vill säga under 30 mil. Det innebär att om transportkostnaderna höjs får det en kostnadsdrivande konsekvens och drabbar transportköparna samt ytterst konsumenterna. – Självfallet måste riksdag och regering ta hänsyn till vårt näringslivs internationella konkurrenskraft och de regionalpolitiska konsekvenser som en kilometerskatt kan få. Svenska företag är i behov av lägre kostnader, inte högre, i den internationella konkurrensen, säger Göran Forssén.


Monica Almgren


monica.almgren@allerbusiness.se

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093