23948sdkhjf

Muntligt avtal gäller även för säljaren

En säljare kan i vissa fall bindas till en beställning även om någon skriftlig orderbekräftelse inte upprättas, exempelvis om säljaren agerar som om ett giltigt köpeavtal ingåtts.

Ett säljande företag ska enligt "normal affärssed" orderbekräfta en beställning inom 14 dagar och blir då bunden till avtalade villkor som normalt innefattar en tidpunkt för leveranstid.

Ibland kan man vara frestad att dröja med orderbekräftelsen vid osäkerhet om vilken leveranstid man kan lova. Maskinentreprenörernas och Maskinleverantörernas Reklamationsråd har haft ett fall där någon orderbekräftelse aldrig dök upp men Rådet resonerade sig fram till att en säljare i vissa fall kan bindas till en beställning även om någon skriftlig orderbekräftelse inte upprättas.

Bindande kan vara om säljaren agerar som om ett giltigt köpeavtal ingåtts och vidtar adekvata åtgärder för att kunna uppfylla sitt åtagande enligt beställningen. Detta hade enligt Rådet skett här och kunden skulle då enligt punkt 13 i Maskin 03 vara berättigad till vite för leveransförsening såvida inte säljaren hållit köparen "skadeslös genom att ställa annan motsvarande vara, tillexempel hyresmaskin eller inbytesmaskin, till köparens förfogande".

Det hade skett här genom att säljaren låtit kunden disponera den inbytesmaskin som ingick i maskinaffären.

– Rådet gav säljaren en reprimand för att ingen orderbekräftelse utfärdats, men befriade säljaren från vite, säger Lars-Erik Ljungberg, sekreterare i Reklamationsrådet.

Fallet gav dock Rådet anledning att fundera över formuleringen "hålla köparen skadeslös". Man kom fram till att drifts- och underhållskostnader ska tas av den som brukar maskinen och brukaren har "vårdplikt".

Om maskinen behöver repareras på grund av ålder och slitage eller annan orsak som inte brukaren kan belastas för, ska säljaren (som kan betraktas som ny ägare av maskinen) bekosta reparationen.

Blir en besiktning aktuell under lånetiden, ska säljaren ombesörja detta – om inte annat avtalats.

Rådet rekommenderar att ett avtal typ korttidshyra upprättas när en maskin får användas i väntan på en ny maskin, eller lånas ut av annan orsak.

Fotnot: Spalten utformas i samarbete med Maskinentreprenörernas och Maskinleverantörernas Reklamationsråd.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094