23948sdkhjf

Ingen kompensation för äldre maskin

Vid försäljning av en äldre eller defekt maskin, skrivs ibland termen "i befintligt skick" in i affärsuppgörelsen. En köpare som ville reklamera och få kompensation fick inte det, eftersom köparen borde ha varit särskilt uppmärksam på maskinens skick.

När maskiner "i befintligt skick" säljs är det meningen att inga garantier eller utfästelser lämnas av säljaren, å andra sidan kompenseras köparen för den risk han tar genom att priset för maskinen sätts lågt.

Läs också: Vem har rätt – säljaren eller köparen?

Det händer dock ibland att en köpare ändå vill reklamera ett dylikt köp för att han anser att maskinen hade ett "dolt fel".

Maskinentreprenörernas och Maskinleverantörernas Reklamationsråd har haft några sådana ärenden. Ett handlade om en dumper där den ena boggielådan havererade kort efter leveransen, trots att båda boggielådorna var nyrenoverade enligt säljaren.

Reparationen blev mycket dyr och köparen ville ha kompensation för det inträffade. Rådet försökte få fram fakta om renoveringen av boggielådorna. Konkreta belägg gick inte att få, men Rådet fann, utifrån listor över använda reservdelar, fog för att lådorna bara hade reparerats och att en verkstad med små resurser gjort jobbet.

För att "befintligt skick" ska gälla krävs att priset varit lågt och att säljaren inte har handlat "i strid mot tro och heder". Köparen har också en undersökningsplikt som inte begränsar sig till att vid undersökningstillfället undersöka maskinens tekniska funktioner utan även – vid behov – skaffa sig mer information också om bakomliggande förhållanden som kan vara relevanta.

Läs också: Ingen garanti för garanti

Rådet tyckte att priset för maskinen varit väl högt och att säljaren själv borde tagit fram mera fakta om renoveringen av boggielådorna. "Befintligt skick" innebär ju inte att säljarens upplysningsplikt försvinner.

Å andra sidan tyckte Rådet att köparen, eftersom boggielådor är känsliga komponenter på en dumper, borde ha varit särskilt uppmärksam på skicket på boggilådorna vid sin undersökning av maskinen före köpet.

Slutsatsen blev att Rådet underkände köparens krav på kompensation. Lars-Erik Ljungberg, sekreterare i Reklamationsrådet kommenterar:

– En maskin som säljs till kund måste vara säker att använda och ha fungerande system som påverkar säkerheten t ex bromsar, styrning och hydraulsystem. Detta regleras av Arbetsmiljölagen kapitel 3, paragraf 8.

– Om maskinen inte är säker att använda måste den säljas som skrot med ordet skrot tydligt framkommande av kvitto och leveranshandlingar, säger Lars-Erik Ljungberg. Fotnot: Spalten utformas i samarbete med Maskinentreprenörernas och Maskinleverantörernas Reklamationsråd.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Redaktionen rekommenderar

Sänd till en kollega

0.078