23948sdkhjf

Fortsatt tillväxt i Norden

Bygginvesteringarna i de nordiska länderna fortsätter växa under 2012. Mest positiv utveckling förväntas i Norge och Island, enligt Sveriges Byggindustrier, som dock räknar med en rejäl inbromsning i Sverige.
Bygginvesteringarna i Norden ökar, enligt BI:s färska konjunkturprognos, med fem procent i år och fortsätter upp med ytterligare två procent 2012. Sett över hela prognosperioden 2010-2012 är det framför allt isländsk och norsk byggmarknad som utvecklas mest positivt och det tack vare bostadssektorns återhämtning.

I Sverige och Finland fortsätter den förhållandevis goda byggkonjunkturen, men bedömningen är att årets goda tillväxt avbyts under nästa år. I Danmark beskrivs till och med byggmarknaden som motig, vilket Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier, framför allt hänför till den svaga utvecklingen för lokaler.

Annars är det bostadssidan som väger tungt och de sammanlagda investeringarna i bostäder ökar i Norden både i år och nästa år. Sett över hela prognosperioden får Island den starkaste utvecklingen och Finland den svagaste.

Svag svensk bostadsproduktion

– Sverige påbörjar färre antal bostäder än både Finland och Norge under prognosperioden, trots dubbelt så stor befolkning. Även rot-expansionen avbryts nästa år, vilket gör att Sverige får den kraftigaste inbromsningen i Norden, säger Johan Deremar .

– Mycket hänger ihop med hushållens och företagens mer pessimistiska syn på framtiden, vilket i sin tur främst beror på skuldkrisen inom EU, säger Johan Deremar .

Bygginvesteringarna påverkas negativt av en förväntad svagare BNP-utveckling. I första hand berörs den konjunkturkänsliga bostadssektorn, vilket kan dra ned utvecklingen i hela branschen.

Att tillväxten stoppas betyder dock inte att byggandet minskar. Prognosen är att de totala bygginvesteringarna, som väntas öka med nio procent i år, blir oförändrade 2012.

Fler sysselsatta

Totalt sysselsattes 808 000 personer i nordisk byggindustri 2010. Under prognosperioden har antalet ökat med totalt 32 000 personer. Jämfört med 2010 års nivå förväntas alla länder utom Island ha fler sysselsatta.

– Sverige och Norge sticker ut inom nordisk byggindustri med sin goda sysselsättningsutveckling. Under prognosperioden ökar sysselsättningen med 10 000-13 000 personer enbart i Sverige, säger Johan Deremar .
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062