23948sdkhjf

Rotavdrag gör svarta jobb vita

Rot-avdraget har skapat närmare 25 000 nya jobb och samtidigt förändrat attityderna till att köpa svarta byggtjänster. Det visar en undersökning som genomförts av Företagarna och Byggbranschen i samverkan.
– Genom avdraget har cirka 25 000 nya vita jobb skapats. Detta innebär i sin tur att avdraget även gått med vinst för de offentliga finanserna genom de ökade skatteintäkterna, säger Företagarnas chefekonom Lars Jagrén.

Rotavdraget infördes – i den här omgången – för tre år sedan. Och resultatet har i flera avseenden varit synnerligen lyckat. Under 2010 köpte ungefär 870 000 personer rotarbeten till en sammanlagd kostnad av 35 miljarder kronor. Rapporten tar i detalj inte upp den exakta inverkan på statsfinanserna, men konstaterar kort att omvandlingen från svarta jobb till vita tillsammans med ökade skatteintäkter, arbetsgivaravgifter och moms sammantaget ger högre intäkter för den offentliga sektorn än kostnaderna för avdraget.

Attitydförändring

Undersökningen omfattar 2 447 företag i byggbranschen och 90 procent av de tillfrågade anser att rotavdraget bidrar till en minskning av svartjobben i byggbranschen.

– Bara tre procent av företagen uppger i dag att det är vanligt eller mycket vanligt att kunder frågar om att få arbetet utfört utan kvitto. Innan rotavdraget infördes var nivån 45 procent. Den sunda konkurrensen i branschen ökar när hushållens attityd förändras, säger Björn Wellhagen , projektledare för Byggbranschen i samverkan .

En förändring är exempelvis att allt fler företag lämnar offerter till privatkunder. Många företagare betraktade tidigare privatmarknaden som stängd eftersom inlämnade offerter allt för ofta bara användes som jämförelse för svartjobb. Undersökningen slår bland annat fast att de främsta vinnarna därför är de små företagarna som är mest utsatt för konkurrensen från den svarta sektorn.

Enligt undersökningen har 15 procent av företagen sluppit dra ner på personal och 13 procent har nyanställt personal tack vare rotavdraget. Mer än var fjärde företagare gör bedömningen att mer än en fjärdedel av omsättningen skulle raderas ut om rotavdraget avvecklades.

Krav på utvidgning

39 procent av de svarande anser till och med att en utvidgning av rotavdraget skulle minska svartjobbet ytterligare. Framför allt är önskemålet att avdragen också borde omfatta förardelen av transporter, markarbeten som inte är i direkt anslutning till hus (exempelvis stödmurar, asfaltering och plattläggning) samt plåt-, glas- och snickeriarbeten som utförs på verkstad.

Anledningen är att en följd av dagens gränsdragningsproblem inom maskinentreprenader och glasarbeten, enligt de aktörer som arbetar inom dessa områden, är att kunderna tycks ha en större acceptans för svartjobb än övriga delsektorer.

Det fanns en viss oro kring den så kallade fakturamodellen som infördes för drygt två år sedan. Framför allt rådde stor osäkerhet kring den ökande belastningen på företagarna som bland annat fick på sin lott att svara för såväl kontroller som administrationen kring uppgiftshanteringen. Efter hand har dock rutinerna slipats till och, enligt undersökningen, anser 84 procent av företagen att hanteringen går bra samtidigt som utbetalningarna från Skatteverket överlag går snabbt och smidigt.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078