23948sdkhjf

Stora fördelar med motor på tvären

Lägre kostnad per packad kubikmeter. Det löftet ger Dynapac till köparna av företagets femte generation jordpackningsvältar som lanserades i november. På köpet utlovas ökad förarkomfort, bättre manövreringsförmåga och sänkt bränsleförbrukning.
Packa jord kan väl inte vara så svårt, inte ens om det egentligen handlar om sten i storlekar på upp till en meter i diameter och ner till nästan två meters djup. Nja, kanske inte, men inget är så enkelt att det inte kan bli ännu enklare och dessutom effektivare, mindre miljöpåverkande och utfört i en behagligare arbetsmiljö. Det är något av huvudbudskapet när Dynapac nu lanserar sin femte generation CA-vältar.

– Vi har under många år samlat in mängder med erfarenheter och data om jordpackning. De nya vältarna har därför utvecklats för att kunna tillgodogöra sig den kunskapen som spänner över hela arbetsområdet, från planering, via genomförande till analys, säger informationsansvarige Bengt Merkel.

Samlar förhandsinformation

Översatt till praktiskt arbete innebär det att en CA-vält utrustad med packningsmätare, packningsanalysator och GPS innan det egentliga packningsarbetet inleds kan köra över det område som ska packas. Den information som överfarten samlar in utlovas ge en bra bild över det material som ska packas och över markförhållandena, inklusive identifiering av eventuella svaga områden.

Dessa data matas in i företagets programvara Comp Base som då väljer maskin och packningsmetod. Den ger också besked om förväntad djupverkan och packningsgrad baserat på det valda antalet överfarter. Dessutom rekommenderar den lämpliga amplitudinställningar och optimal välthastighet.

Under packningsarbetets gång håller systemet koll på vad som görs och vad som återstår. Föraren kan på en tydlig display se när arbetet är avslutat och var eventuella extrainsatser måste göras. När packningsarbetet väl är genomfört finns relevanta data lagrade i systemet. I praktiken kan hela projektet granskas i efterhand.

– Analysfunktionen gör det möjligt att spela upp hela packningsförloppet på nytt i datorn på kontoret. Svaga punkter identifieras och dokumentationen kan lägga en bra grund för kvalitetssäkring och acceptanskontroll, säger Bengt Merkel.

Och om Dynapac får råda ska alltså själva packningsarbetet utföras med någon av de tre modeller som ingår i företagets senaste vältgeneration. Modellbeteckningarna CA5000, CA6000 och CA6500 talar helt enkelt om de statiska linjelasterna på 50, 60 och 65 kg/cm. Tillsammans med en amplitud på hela 2,1 mm gör det att vältarna, som väger mellan 16 och 21 ton, utlovas klara att packa stenfyllning i nästan två meter tjocka lager även om stenarna är så stora som en meter i diameter.

– Det betyder färre överfarter, lägre bränsleförbrukning, mindre miljöpåverkan och lägre kostnader, lovar Bengt Merkel.

Tvärställda motorer

– Vi är först med att använda tvärställda motorer i jordpackningsvältar. De är enkla att komma åt för service- och underhållsarbeten, samtidigt som välten blir kortare, vilket ger föraren bättre sikt, optimerar viktfördelningen och underlättar transporter, säger Bengt Merkel.

Servicen underlättas också av att motorhuven är enkel att öppna och av att hydraulpumparna placerats i linje med motorn. Föraren kan dessutom förlita sig på en serviceindikering på instrumentpanelens display som visar när det är dags för service och vilka arbeten som ska göras.

Ljudnivån hålls nere tack vare luftintagets placering högt upp på motorhuven. Utloppen är däremot placerade längs sidorna och optimerar luftflödet tillsammans med avgasröret med ejektorverkan. Målet är att uppnå renast möjliga insugsluft, vilket värdesätts i de dammiga miljöer där vältarna körs.

Motorerna tillverkas för övrigt av Deutz och uppfyller kraven enligt steg IIIb och är förberedda för steg IV. De kan drivas med en blandning av biodiesel och fossilt dieselbränsle och några av motorerna kan även köras på 20 procent biodiesel.

Sänkt bränsleförbrukning

Ett bränslebesparingssystem utlovas minimera bränsleförbrukning och koldioxidemissioner genom att alltid söka optimalt varvtal och därigenom se till att välten aldrig använder mer effekt än nödvändigt.

– Tillsammans med bland annat bättre packningsparametrar har detta resulterat i en markant sänkning av bränsleförbrukningen jämfört med

den föregående generationen, säger Bengt Merkel.

En automatisk säkerhetsspärr som kallas Automatic Bouncing Control ska förhindra dubbelhopp eller överpackning av underlaget, vilket annars riskerar att förstöra en del komponenter. Resultatet utlovas vara mindre risk för maskinskador och därmed längre livslängd. I utrustningen ingår även en hastighetsbegränsare som ska se till att hastigheten vid packningen inte är för hög.

Bland funktionerna för ökad säkerhet finns en sidolutningsindikator och ett elektroniskt körreglage med ”panikfunktion” som kortar ned bromssträckan i nödsituationer. Som tillval finns även ett antispinnsystem.

Den luftkonditionerade förarhytten ger föraren utmärkt sikt över både arbetsområde och omgivning. Ergonomiskt minskar belastningen på föraren genom möjligheten att vrida förarsätet och styrmodulen upp till 180 grader. I kombination med den utmärkta svängradien blir välten lättmanövrerad även under besvärliga förhållanden.

Där det ställs ytterligare krav på minskad miljöpåverkan finns ett passande utrustningspaket för CA6000D. Paketet innehåller ett bränslebesparingssystem, biologiskt nedbrytbar hydraulolja som inte behöver bytas varje år, servicesats 50 timmar med insatsfilter, elektrisk motorvärmare och arbetsbelysning med LED-lampor.

Morgan Andersson1

De nya CA-vältarna kan med rätt utrustning svara på frågor som: Vad ska jag göra? Vad gör jag? Vad har jag gjort?

2

Ridån för den nya vältgenerationen gick upp i Atlas Copcos ”gruva” i Nacka.

3

Motorerna från Deutz kan drivas med rn blandning av biodiesel och fossilt dieselbränsle.

4

Föraren har bra sikt både mot valsen och över omgivningarna.

5

Förarsäte och styrmodul kan vridas 180 grader, något som innebär en avsevärd förbättring för föraren.

6

Med tvärställd motor blir maskinen kortare, vilket främjar både sikt och manövrerbarhet.

Med programvaran Cost Ctrl på webben och utökade garantier för CA-vältar får kunden kontroll över livscykelkostnaderna och kan maximera maskintillgängligheten.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078