23948sdkhjf

Upp och ner i gruvbranschen

Mindre prospektering, sjunkande metallpriser, ökade kostnader, svårfångad finansiering…. Gruvindustrin har haft det kämpigt, men det finns hopp hävdar analytiker som alltjämt ser Kina som det draglok som ska få fart på gruvbolagen igen.


Dr Chris Hinde på Intierra RMG inledde konferensen Mining On Top med att förklara att de siffror han hade att visa upp denna gång var deprimerande.

– Men det finns ändå anledning till hopp, tillade han.

Intierra RMG samlar in uppgifter från gruvbolag världen över, de samlar fakta i databaser och presenterar dem sedan i analyser, rapporter och på event av olika slag.

Konferensen Mining On Top är ett återkommande event i Stockholm, i slutet av november kunde Chris Hinde där konstatera att priset sjunkit under de senaste åren samtidigt som kostnaderna för att bedriva gruvverksamhet ökat.

– Dessutom har finansieringen frusit inne.

Han tror att flera av världens mindre gruvföretag går en osäker framtid till mötes och beskriver prisutvecklingen som en berg-och-dalbana under de senaste 6-7 åren. Han visade också siffror på att man borrar allt mindre, minskningen jämfört med 2012 – som han beskriver som ett dåligt år – är stor, inte minst i stora gruvländer som Kanada och Australien men även globalt sett. Chris Hinde beskriver det som att branschen i princip slagit halt.

– Det kan inte bli mycket värre, men nu ser vi tecken på att finansieringen kommit igång igen, inte minst i London.

Magnus Ericsson, professor och en av grundarna till RMG fann ändå många anledningar till att vara optimistisk.

– Man måste ha ett långtidsperspektiv, metallpriserna har gått upp och ner men från en hög nivå, produktionen ökar sakta men säkert, även efterfrågan ökar även om den har saktat in, förklarade han i sitt inledningstal på konferensen.

Han tror att metallpriserna kommer att stiga framöver, även om det går sakta, han anser också att Kina alltjämt kommer att dra branschen framåt.

– Kina kommer att fortsätta att utvecklas, deras import av malm kommer att fortsätta tror vi, tillväxten kommer att bli långsammare men den fortsätter att vara stark.

Han konstaterar dock att prospekteringstakten gått ner, och ser det som ett faktum värt att oroa sig över.

– Den borde gå upp, vi ser dock att det gått ned både 2012 och 2013 i Norden, även om det inte gått lika brant ner här som i övriga världen. Det räcker inte för att möta de framtida behoven, om några år har vi inte tillräckligt med resurser.

Jan Häggström, chefsekonom på Handelsbanken fick också ge sin syn på gruvindustrins framtid. Han konstaterar att världshandeln håller på att hämta sig och tror att det kommer att behövas mer metaller framöver, inte bara i Kina.

– Indien växer inte lika snabbt som Kina, men de utvecklas och det påverkar efterfrågan av metaller.

Indonesien är en annan presumtiv storkonsument.

– Indonesien har en relativt stark tillväxt per capita, det innebär ett ökat behov av metaller.

Han uppger att även USA är på bättringsvägen ekonomiskt, något som han antar kommer att påverka efterfrågan på metaller.

Jim Lennon, brittisk bankanalytiker, ser även han Kina som en ljuspunkt på en i övrigt rätt dyster global marknad.

– Kina är en viktig och enorm marknad, urbaniseringen saktar ner men även om tillväxten sker långsammare fortsätter den, det är alltjämt en ekonomi i utveckling.

Finanskrisen saktade ned utvecklingen globalt, men tillväxten har tagit fart igen, hävdar han.

– Kina är inte anledningen till att metallpriserna sjunkit, det är resten av världen som inte återhämtat sig.

Han väntar sig att världen i övrigt kommer att återhämta sig, samtidigt som den kinesiska efterfrågan på metaller kommer att fortsätta.

– Vi ser en relativt dålig 12-månadersperiod framför oss, men sedan går det uppåt igen.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093