23948sdkhjf

Fortsatt trögt för Sandviks gruvsida

Den globala gruvnäringens ovilja att investera slår hårt mot Sandvik Mining som noterar en kraftigt minskad orderingång under årets tredje kvartal jämfört med motsvarande period 2013. Däremot hamnar faktureringen nästan i nivå med fjolårets.
Efterfrågan på gruvutrustning har egentligen legat rätt stabilt under årets nio första månader. Smolket i bägaren är att nivån är 60-70 procent lägre än under 2012 års toppnoteringar. Översatt till siffror betyder det att fjolårets orderingång på strax över sju miljarder kronor under det tredje kvartalet minskat till 5,8 miljarder kronor i år. Faktureringen har däremot tickat på i närmast oförändrad takt – den har minskat från knappt sju miljarder kronor till ungefär 6,8 miljarder kronor.

Även om gruvnäringens investeringsvilja sjunkit drastiskt tycks produktionstakten vara någorlunda intakt. I varje fall är efterfrågan på bergborrverktyg, service och reservdelar i stort sett densamma som föregående kvartal. Nedgången hamnar inom segmentet gruvsystem.

Den minskade försäljningen påverkar beläggningen i produktionsledet, något som också i hög grad bidrar till att rörelseresultatet minskat från fjolårets 858 miljoner kronor under det tredje kvartalet till 614 miljoner kronor. Samtidigt har lagernivåerna minskat påtagligt med närmare 600 miljoner kronor, vilket i hög grad bidragit till att förbättra kassaflödet.

Under kvartalet stängdes produktionsenheten för bergborrverktyg i Krugersdorp i Sydafrika. Nedläggningen är en av de första konkreta åtgärder i ett flerårigt rationaliseringsprogram som ska optimera affärsområdets globala försörjningskedja. Totalt sett har antalet anställda minskats med 271 personer under kvartalet. Inget säger dock att det stannar där utan företagsledningen är öppen med att det kan bli fler neddragningar i framtiden.

Sandvik Construction redovisar däremot ökningar i både orderingång och fakturering i en jämförelse med förra året. Nivån beskrivs dock fortfarande som låg och även inom detta affärsområde slår de låga produktionsvolymerna hårt mot resultatet som stannade på en miljon kronor under kvartalet jämfört med 88 miljoner kronor motsvarande kvartal förra året.

Företaget konstaterar dock att förutsättningarna skiljer sig avsevärt från varandra med avseende på både produkter och regioner. I Sydeuropa sviktar – främst bland mindre företag – investeringsviljan generellt. I norr är det däremot hyfsad efterfrågan på främst utrustning för tunneldrivning.

Precis som på gruvsidan är bedömningen att många kunder har gott om jobb, men känner viss tveksamhet inför framtiden och därför ligger lågt med investeringsbeslut. Däremot är det viktigt att hålla den befintliga produktionsutrustningen i gott skick, vilket innebär att efterfrågan på bergborrverktyg, förbrukningsvaror och service ligger kvar på oförändrad nivå.

Även inom Construction-segmentet bedrivs en uttalad kostnadsjakt. Bland annat minskade arbetsstyrkan med 192 personer under kvartalet, vilket motsvarar ungefär sex procent av de anställda.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.081