23948sdkhjf

Sanktionsavgifterna är här

En obesiktad maskin leder inte längre till åtalsanmälning. Arbetsmiljöverket kan i stället direkt kräva in en sanktionsavgift och beroende på hur många anställda företaget kostar en enda obesiktad maskin 40 000 - 400 0000 kronor i böter.
Umeå Det har hänt en hel del när det gäller brott och straff på arbetsmiljösidan. Den första juli i år slopades strafföreskrifterna för den som bryter mot vissa bestämmelser, i stället infördes sanktionsavgifter och vid årsskiftet kommer några till.

Arbetsmiljöverket får med sanktionsavgifter frågan mer i sin hand, tidigare har både polis, åklagare och domstolar blivit inblandade när Arbetsmiljöverkets inspektörer till exempel upptäckt en förare som kör en obesiktad maskin.

– Hittade vi en obesiktad maskin tvingades vi kanske åtalsanmäla, förklarade Arbetsmiljöverkets Martin Forsgren på den branschdag som SBMI (branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri) anordnade i Umeå i oktober.

Nu kan Arbetsmiljöverket på ett enklare sätt kräva in pengar direkt av den som gör fel. Summan man ska betala avgörs av hur många anställda företaget har, den som har över 500 anställda ska alltid betala det högsta beloppet.

– Sanktionsavgifterna ska vara differentierade, några är fasta. Den lägsta summan är 5 000 kronor och den högsta en miljon kronor.

Arbetsmiljöverket inspekterar till exempel lyftanordningar, grävmaskiner och lastmaskiner.

– Det är alltid den som använder anordningen som är ansvarig för att den är besiktad och uppfyller kraven, och att anmärkningar åtgärdas innan den tas i bruk, konstaterar Martin Forsgren.

För att vara giltig ska besiktningen utföras av ett organ som är ackrediterat i Sverige.

– Kopia på protokollet ska finnas i maskinen, eller skickas direkt till oss.

Maskiner som inhandlats utomlands måste besiktas innan de får användas, säger Martin Forsgren som uppger att det hittills bara är Finland som har besiktningsföretag med svensk ackreditering.

Och det kostar om man slarvar.

– Sanktionsavgiften för en obesiktad maskin är på 40 000 - 400 0000 kronor, förr var summan 25 000, lika för alla men den som har mer än 500 anställda och en obesiktad maskin måste nu betala 400 000 kronor, säger Martin Forsgren.

Ett annat exempel på sanktionsavgifter är radonmätningar, som ska utföras en gång per år om man jobbar med bergutrymme under jord, det vill säga gruvor eller tunnlar.

– Sanktionsavgiften här är också 40 000 – 400 000 kronor, säger Martin Forsgren.

Ett annat exempel är det samordningsansvar som måste tas i en bergtäkt.– Det blir automatiskt ägarens ansvar, det kan överlåtas men det måste finnas ett dokument som beskriver gemensamma säkerhetsregler, utrymning, brandskydd. Saknas det dokumentet blir det sanktionsavgift på 5 000 – 50 000 kronor.Arbetsmiljöverket uppger vidare att en hjullastare, till exempel i en bergtäkt, ska jämställas med en truck om den förses med gafflar vid ett arbete som inte är ett byggnads- eller anläggningsarbete.

Maskinen faller då under AFS 2006:5 Användning av truckar, och eftersom reglerna ändrats kommer arbetsgivaren därmed att bli skyldig att betala sanktionsavgift (på 15 000-150 000 kronor beroende på företagets storlek) om föraren inte har arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda truck.I detta sammanhang är det viktigt att inte förväxla arbetsgivarens tillstånd med utbildningsbevis, i det tillstånd arbetsgivaren ger ska det till exempel noteras vilka godsslag föraren får hantera, inom vilka områden eller lokaler han eller hon får framföra trucken, eventuella tidsbegränsningar, vilken utrustning som får användas etcetera.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.065