23948sdkhjf

Sopsaltning testas i Umeå

Sopsaltning kan bli ett sätt att hålla Umeås större cykelstråk halkfria. Metoden testas just nu och resultaten så här långt pekar på att tekniken är effektiv – möjligen beroende på att vintern hittills varit både mild och snöfattig.

Umeå. Vintern är inte vad den än gång var, inte ens i Västerbotten. Det milda vädret kräver sin tribut och dagarna innan jul var det minst sagt halt i Umeå.

– Det har varit en mycket besvärlig helg, i fredags snöade det, sedan kom slasket och det har regnat till och från, samtidigt har vägbanorna varit kalla så det har frusit på, vi har därför fått ploga och därefter sandat flera gånger om dagen vissa dygn, säger Per Hilmersson, gatuingenjör och ansvarig för väghållningen på gator och gång- och cykelvägar i Umeå kommun.

Halkbekämpning är alltså ett måste, inte minst på gång- och cykelvägarna, Umeå kommun har ambitionen att minska biltrafiken och öka cyklismen.

– Vi har ett generellt fokus på cykelvägarna, de plogas och sandas oftare än gatorna, säger Per Hilmersson.

För att höja standarden på cykelvägarna ytterligare testar kommunen dessutom en rätt ny metod: sopsaltning.

– Vi vill att flera ska välja cykeln även på vintern.

I november gick startskottet för ett treårigt försöksprojekt där totalt elva kilometer cykelväg ska halkbekämpas medelst sopsaltning.

– Vi har i princip kört varje vardag och ibland även på helgen, säger Per Hilmersson.

Sopsaltningen utförs med en traktor försedd med en vagn med sopvals, en 2,5 kubikmeter stor tank samt dysor. Föraren kan justera bredden på dysorna från hytten och sprida lösningen i bredder på 2,20-5 meter plus 2,2-3,6 meter åt vardera håll. Genom att vrida på en ratt inne i hytten styr föraren också mängden saltlösning som läggs ut, från 0-40 gram per kvadratmeter.

– Man sopar bort snön fram och sprider ut en dimma av 23-procentig saltlösning bak, förklarar Per Hilmersson.

Varje morgon klockan fem går reveljen för traktorekipaget och det tar ungefär två timmar att beta av den dryga milen. På eftermiddagen körs ytterligare en tur – då behandlas bara de uppenbart hala sträckorna, det handlar ofta om backar och bilkorsningar.

– Tanken är att det ska räcka med en gång per dag om behovet finns och väderleken är stabil när vi testat oss fram till rätt mänger, kommenterar Per Hilmersson.

Saltlösningen angriper halkan på flera sätt, den sänker temperaturen så att det inte fryser på igen, och gör också befintlig is mindre hal.

– De sopsaltade vägarna ska i princip ha sommarväglag, säger Per Hilmersson.

Sopsaltning används redan i Mellansverige och Umeå kommun arbetar nu för att kunna göra de anpassningar som krävs för ett kallare klimat.

– Såvitt jag vet är det ingen kommun norr om Dalälven som testat metoden, men vi är rätt positiva än så länge, säger Per Hilmersson.

– Å andra sidan har de senaste vintrarna varit mycket milda, är det konstant minus är det enklare att hålla vägarna snöfria med andra metoder.

Försöksverksamheten syftar till att hitta den optimala mängden saltlösning för varje väderlek och varje temperatur. I snitt lägger man ut 18 gram lösning ut per kvadratmeter men temperatur, fukt och nederbörd avgör.

– Vi vill få till en slags ”lathund” som vi sedan kan följa för ett bra resultat, säger Per Hilmersson.

Det är faktiskt inte alltid saltlösningen kommer till användning på teststräckorna.

– Är det bara frost räcker det att sopa bort den, är det ett vanligt snöfall kommer vi att ploga först och blir det kallare än minus tio är det sedvanlig halkbekämpning som gäller.

Vintern 2015 har hittills inneburit stora temperaturskillnader, bara på en dag kan det vara nollgradigt på morgonen och minus sju grader på eftermiddagen och Per Hilmersson och hans kollegor sitter som klistrade vid väderrapporterna. Kommunen har dessutom ett felanmälningssystem och trafikanterna uppmanas rapportera om hur de upplever väglaget.

– Det fungerar rätt bra men då har vi i och för sig inte kommit in i den riktiga vintern ännu, det har inte varit några större snömängder.

Teststräckorna halkbekämpades tidigare med sand och stenflis och är utvalda med omsorg – en går till exempel på en bro över Umeälven, för att se hur metoden fungerar över vatten. Per Hilmersson konstaterar dock att de utvalda provsträckorna kan vara ”för” bra, de är raka och fina, med bra beläggning.

– Det får inte vara för knixigt, konstaterar han.

– Maskinen är ganska ”långsnodd”, instämmer maskinföraren Leif Alfredsson.

Det är han som kör ekipaget och han uppger att ekipaget är lätt att köra och att det är lätt att hantera sopning och saltning.

– Det fungerar riktigt bra, det enda problemet är alla cyklister som är i vägen!

Per Hilmersson ser inte heller några problem när det gäller den tekniska utrustningen.

– Men vi har funderat på att sätta på en plog också.

– Ja, det hade behövts i fredags, då var det blötsnö och riktigt tungt, säger Leif Alfredsson.

Resultaten hittills har varit lovande, med tanke på den skrala vintern vill Per Hilmersson dock vänta med att slutgiltigt betygssätta sopsaltningen som halkbekämpningsmetod.

– Vintern har inte gått igenom alla stadier ännu, det är egentligen för tidigt att säga att vi är nöjda.

– Men som vädret varit hittills har det fungerat bra.

Större snömängder skulle till exempel kunna försvåra arbetet.

– Skulle det bli plogvallar som töar och fryser på kan det ju rinna till mer, säger Per Hilmersson.

– Man ser redan nu var det kommer att svalla, konstaterar Leif Alfredsson.

Testet pågår fram till 2018. Då ska metoden utvärderas för att eventuellt bli ett permanent verktyg i gatukontorets halkbekämpningslåda.

– Vi måste ta med alla aspekter, även miljöaspekterna – salt är ju inte så bra för miljön. Det hänger också på vilken upplevelse trafikanterna har, ekonomi kommer också att spela in men vi gör inte det här för att det ska bli billigare – inget talar för att det skulle vara den billigaste lösningen, säger Per Hilmersson.

———————————————————————————————Entreprenadbranschens egen tidning!

Följ oss på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube

Artikeln är en del av vårt tema om Reportage.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.174