23948sdkhjf

Brister i att förebygga farligt damm

Företagen gör inte tillräckligt för att skydda sina medarbetare mot farligt damm, enligt Arbetsmiljöverket.

Tre av fyra berörda företag lever inte upp till gällande regler då det gäller att skydda sina anställda från att utsättas för farligt damm. Det hävdar Arbetsmiljöverket som framför allt konstaterar att det finns brister i såväl riskbedömningar som åtgärdsplaner.

Enbart i Sverige exponeras ungefär 80 000 personer för bergdamm genom sitt yrke, enligt en kunskapsöversikt som Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus gjorde för ett par år sedan. Bland de utsatta yrkesgrupperna finns gruvarbetare, operatörer vid stenkrossar, stenhuggare, tunnelbyggare och anläggningsarbetare.

Bergdamm bildas när berg eller sten bearbetas, exempelvis i stenkrossar, vid malmbrytning och i samband med rivningsarbeten. Kvartsinnehållet i berget avgör hur hälsofarligt dammet är, men följderna av inandning kan vara förödande. Bland annat ökar risken för att de som utsätts för bergdammet drabbas av stendammslunga, lungcancer eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

I slutet av 2015 skärptes kraven på förebyggande åtgärder och riskbedömning på arbetsplatser där människor kan utsättas för bergdamm. Samtidigt aviserades en omfattande insats där inspektioner på relevanta arbetsplatser var ett bärande inslag.

Nu har Arbetsmiljöverket granskat hanteringen av det farliga kvartsdammet på cirka 750 arbetsplatser fördelade på närmare 550 arbetsgivare. Resultatet av inspektionerna, som genomfördes under perioden november 2015 till oktober 2016, är nedslående. Hos nästan tre av fyra företag hittades brister, framför allt gällande riskbedömningar och åtgärdsplaner.

– Det är allvarligt att så många företag inte följer regelverket och därmed utsätter sin personal för onödiga risker för ohälsa. Arbete med kvartshaltigt material, som finns på arbetsplatser där sten krossas eller sågas, ska vara säkert och tryggt för personalen, säger Fredrik Hedlund, nationell projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

Nu måste branscher där kvartsdamm förekommer ta ansvar för att öka och sprida kunskapen och utveckla gemensamma verktyg för att lättare kunna förebygga det farliga dammet, säger Fredrik Hedlund.

Just det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en av hörnstenarna i de nya föreskrifterna. Bland annat krävs att arbetsgivaren, innan arbetet sätts igång, undersöker riskerna och vidtar åtgärder för att förhindra att arbetstagare exponeras för farligt kvartsdamm.

Riskbedömningar och åtgärder ska dessutom dokumenteras. Exempel på förebyggande åtgärder är att i första hand använda ett material utan eller med mycket låg kvartshalt eller att välja en arbetsmetod som gör att inget kvartsdamm bildas. Vattenbegjutning eller utsug som tar bort dammet är andra tänkbara alternativ.

Att bara vart fjärde företag klarat inspektionerna utan anmärkning kan verka allvarligt. Fredrik Hedlund ser en tydlig förbättringspotential. Bland annat skriver han i projektrapporten att arbetsgivarna med stöd av det framtagna informationsmaterialet och inspektionerna blivit mer medvetna om kraven gällande riskbedömning enligt kvartsföreskriften och att dessa ska vara dokumenterade.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094