23948sdkhjf

Ok för ny underjordsgruva

Det blir en ny underjordsgruva i Kristineberg i Lycksele. Det är Bergsstaten som har gett Boliden bearbetningskoncession för guld, koppar, silver, bly och zink av den så kallade Rävlidenfyndigheten. Fyndigheten ligger nära den befintliga Kristinebergsgruvan och fyra kilometer utanför samhället Kristineberg.

De två samebyarna Gran och Malå kommer beröras av verksamheten och gruvområdet ligger i anslutning till områden som är klassade som riksintressen för rennäringen, där flyttleder direkt kommer att påverkas påpekar länsstyrelsen i sitt remissvar.

Länsstyrelsen konstaterar att den befintliga gruvan redan påtagligt försvårat för rennäringen i området, medan den nya gruvan inte kommer att betyda ett påtagligt försvårande.

Men den kommer att förstärka en redan svår situation för samebyarna.

Trots detta gör länsstyrelsen avvägningen att en utveckling av gruvverksamheten gör störst samhällsnytta, särskilt när det gäller ekonomin.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109