23948sdkhjf

Fossilfritt arbetsfordon på spår

Världens största batteridrivna spårfordon är målet för Railcare som med hjälp av Epiroc står klart för produktion av en prototyp nu i vår.

Fossilfri drift efterfrågas i allt bredare kretsar. Det har även Railcare tagit fasta på och planerar nu att tillverka en utsläppsfri batteridriven MPV, Multi Purpose Vehicle, ett arbetsfordon med mångsidigt användningsområde inom järnvägsunderhåll. Fordonet är utrustat med bland annat egendrift, vakuumpumpar, hydraulik och manöverhytter. Därmed kan det användas som ett batteridrivet komplement till exempelvis företagets vakuumsugare och snösmältare. Det kan också fungera som dragfordon för exempelvis makadamvagnar under spårarbete.

Med sin vakuumteknik, som introducerades redan 1992, har företaget etablerat sig på framför allt de svenska och brittiska marknaderna för ballastbyten. Så här långt har Railcare tillverkat drygt femtio dieseldrivna Railvac-maskiner som används för att utföra olika typer av spårunderhåll på järnvägen, exempelvis byten av ballast och slipers, dräneringar och friläggning av kabel.

För att ta ytterligare ett kliv i utvecklingen har företaget vänt sig till Epiroc med målet att bygga och testa en batteridriven prototyp under 2019 i verkstaden i Skelleftehamn, med beräknad leverans under andra hälften av året.

Epiroc är väletablerat som leverantör av elektriskt driven gruvutrustning för användning under jord. Bland annat har företaget utvecklat en batterielektrisk teknologiplattform som är modulär och skalbar. Även om batterisystemet tagits fram med i första hand gruvindustrin i åtanke ska den också komma väl till pass i traditionella dieseldrivna maskiner avsedda för helt andra miljöer. Tanken är nu att företagets elektriska drivlineteknologi ska kunna utnyttjas i Railcares arbetsfordon MPV.

Vi kommer att använda deras skalbara plattform för batteriteknologi när vi lanserar vår första batteridrivna MPV. Många av våra uppdrag är för underjordsarbete, med höga krav på säkerhet och arbetsmiljö, såväl som hög effektivitet. Vi ser stor potential för utsläppsfria arbetsfordon i våra befintliga marknader och även möjligheter att få uppdrag från nya kundkategorier, säger Railcares vd Daniel Öholm.

Även Epirocs gruv- och infrastrukturchef Helena Hedblom, ser fram mot det fortsatta arbetet.

För Epiroc är det ett naturligt steg att arbeta gemensamt runt den teknologi vi tagit fram för våra underjordsgruvmaskiner. Att samarbeta med framåtsträvande bolag runt batteritekniken är viktigt för att öka volymer och sänka kostnader. Detta kommer att öka takten på elektrifieringsprocessen, menar hon.

Andra viktiga inslag i projektet är ABB:s och Northvolts batteriteknologi som också spelar väsentliga roller i utvecklingen av det som beskrivs som världens första och största batteridrivna version av vakuumteknik på järnvägsspår.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094