23948sdkhjf

Vägledning om rasrisker

En färsk tillsynsvägledning ska minska risken för bebyggda områden att drabbas av ras, skred eller erosion.

Ras och skred är inte ovanliga i Sverige. Varje år händer det vid upprepade tillfällen, dessbättre oftast i obebyggda områden. Ett undantag var Tuveraset på Hisingen i Göteborg 1977 då lerjord som utsatts för häftiga höstregn kom i rörelse och med den de ovanpåliggande bostadshusen. Uppskattningsvis 300 000 kvadratmeter mark flyttades, 67 hus rasade samman, nio människor dog.

Tuveraset tydliggjorde i hög grad riskerna för ras och skred, bland annat ledde det till att riskerna för ras började kartläggas och ett skärpt regelverk.

Det senaste tillskottet i kampen mot ras är en tillsynsvägledning som nyligen presenterades av Boverket. Målgrupp är främst länsstyrelser, men även kommunala planerare kan finna stöd i frågor om hur översvämning, ras, skred och erosion kan hanteras utifrån plan- och bygglagen (PBL).

Tillsynsvägledningen redogör bland annat för vad PBL föreskriver kopplat till naturolyckor och klimatanpassning samt innehåller stöd för att bedöma risker för översvämning, ras, skred och erosion vid utarbetande av detaljplaner.

Syftet har varit att skapa förutsättningar för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar och att länsstyrelsernas tillsyn är samordnad och förutsebar.

Uppdraget har genomförts i nära samarbete med Statens Geotekniska Institut (SGI) och i dialog med flera myndigheter, länsstyrelser, kommuner och branschorganisationer.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109