23948sdkhjf

Fel av kommun att stoppa privat fibergrävning

Hässleholms kommun gjorde fel som hindrade privata företag att gräva ner fiber i kommunen. Det framgår av en dom från Patent- och marknadsdomstolen.

Hösten 2015 meddelade Hässleholms kommun att den inte längre avsåg att upplåta mark till företag som ville etablera fiberanslutningar till kommunens invånare.

Anledningen till kommunens ställningstagande var att den tidigare under året antagit en fiberetableringsplan som innebar att minst 95 procent av invånarna skulle erbjudas anslutning till ett kommunalt fibernät senast år 2020.

En för kommunen besvärande faktor var att även privata företag visat intresse för att bygga ut fibernätet, vilket inte passade särskilt bra i kommunledningens uppfattning att fiberetableringen skulle ske i egen regi med kommunen som nätägare. Ett sätt att undanröja konkurrerande intressen blev då att utestänga de privata aktörerna från marknaden genom att inte upplåta kommunal mark.

Konkurrensverket lämnade därför i september 2017 in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen med kravet att Hässleholms kommun skulle förbjudas att hämma och snedvrida konkurrensen på marknaden genom att vägra upplåta mark till privata företag som vill gräva ner fiber.

Domstolen har gått på Konkurrensverkets linje och har nu slagit fast att det var fel av kommunen att neka upplåtelse av mark till privata företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till kommunens invånare. Beslutet uppskattas av Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Det är ett principiellt viktigt avgörande som klargör att den metod som Hässleholms kommun använde inte är acceptabel, säger Rikard Jermsten.

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079