23948sdkhjf

Gatustädning med vakuum

Vakuumsugning tar inte bara bort sanden från gatorna – metoden minimerar också spridningen av hälsofarliga partiklar och minskar risken för att exempelvis tungmetaller förorenar dagvattenbrunnar. Det menar Disab som förordar en utlovat damm- och vattenfri rengöringsteknik.

Så här års, när temperaturen håller sig över nollstrecket och risken för halka minskar, blir det allt mer angeläget att ta bort vinterns grus och sand från gator och trottoarer. Väl så viktigt är att få bort det hälsofarliga damm som visserligen inte syns, men som blir ett allt större bekymmer i många stadsmiljöer.

Med konventionella sopmaskiner måste man fukta ytan med vatten under arbetet med sandupptagning för att motverka dammbildning. Under de dagar när den farliga partikelhalten i luften är extra hög, är det dessutom vanligt att man spolar gatorna med dyr CMA (kalciummagnesiumacetat), ett halkbekämpningsmedel som hjälper till att motverka damm för att på så sätt kunna få tillbaka luftkvalitetsnivån på normala värden, säger Marianne Guldberg, marknadschef på Disab Vacuum Technology.

Tyvärr skapar detta endast en temporär lösning då CMA enbart binder dammet vid ytan utan att permanent ta bort det. Dammet kommer därför så småningom att virvla upp i luften igen, skapa dåliga luftvärden och processen med CMA återupprepas. Slutligen är risken stor att föroreningarna hamnar i våra dagvattensystem och reningsverk då de antingen spolas bort från gatorna med vatten eller regn. Effekten av CMA på vatten-och växtliv är inte helt utrett men vi vet att själva föroreningarna med mikropartiklar, plaster och tungmetaller inte är bra för naturen, säger Marianne Guldberg.

Disab Vacuum Technology har sedan 1976 designat och tillverkat mobila, semi-mobila och stationära vakuumaggregat som används för att städa, transportera och återvinna damm, smuts och grus samt materialspill från industriell produktion.

I produktutbudet finns bland annat Disa-Clean, en gaturengöringsmaskin som arbetar utan vatten och i stället utnyttjar en kraftfull vakuumsug som, enligt leverantören. inte bara tar bort grus och sand utan även de allra minsta hälsovådliga partiklarna permanent från stadens gator, torg och andra hårda ytor. I och med att inget vatten används vid rengöringen finns heller ingen komponent i städprocessen som kan frysa, vilket innebär att städsäsongen kan påbörjas tidigare.

Eftersom föraren dessutom slipper fylla på vatten varje gång tanken tömts blir städkapaciteten samtidigt högre än med konventionell utrustning.

En ytterligare miljöbonus är att man slipper dyrbar vattenrening genom att förhindra att tungmetaller, mikroplaster med mera från gruset rinner ner i dagvattenbrunnar. Man får helt enkelt ett mer effektivt resultat genom denna helt dammfria och vattenfria metod, hävdar Marianne Guldberg.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125